Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.01.2014.

Lana Pantić Ranđelović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 04.10.1980.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Fizika
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  T. Pavlović, Z. Pavlović, Lj. Kostić, S. Jovanović, L. Pantić, R. Stojiljković, Obnovljivi izvori energije - vodič za praktičnu primenu, Regionalna privredna komora,  Niš 2008, 70 str. 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. T. Pavlović, I. Radonjić, D. Milosavljević, L. Pantić, A review of concentrating solar power plants in the world and their potential use in Serbia, Renewable and Sustainable energy Review, Vol. 16 (2012), Issue 6, pp. 3891-3902, doi:10.1016/j.rser.2012.03.042, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032112002250.


  2. T. Pavlović, D. Milosavljević, D. Mirjanić, L. Pantić, I. Radonjić, D. Piršl, Assessments and perspectives of PV solar power engineering in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina), Renewable and Sustainable energy Review, Vol.18 (2013), pp.119-133, doi:10.1016/j.rser.2012.10.007,http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032112005497.


   3. T. Pavlović, D. Milosavljević, I. Radonjić, L. Pantić, A. Radivojević, M. Pavlović, Possibility of electricity generation using PV solar plants in Serbia, Renewable and Sustainable energy Review, Vol. 20 (2013), pp. 201-218, doi: 10.1016/j.rser.2012.11.070, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032112006843


  4.T. Pavlović, I. Radonjić, D. Milosavljević, L. Pantić, D. Piršl, Assessment and potential use of concentrating solar power plants in Serbia and Republic of Srpska, Thermal Science, Vol. 16 (2012), No. 3, pp. 931-945, doi:10.2298/TSCI111027100P, http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0354-98361200100P

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. T. Pavlović, D. Milosavljević, I. Radonjić, L. Pantić and A. Radivojević, Application  of  solar  cells  of  different  materials  in  PV solar  plants  of  1MW  in  Banjaluka,  Contemporary Materials (Renewable energy sources), II-2, 2011, pp. 155-163, doi:10.5767/anurs.cmat.110202.en.155P, UDK 620.92:523.9(497.6 BANJA LUKA), http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=117.


  2. T. Pavlović, D. Milosavljević, D. Mirjanić, I. Radonjić, L. Pantić and D. Pirsl, Analyses of PV systems of 1 kW electricity generation in Bosnia and Herzegovina, Contemporary Materials (Renewable energy sources), II-2, 2011, pp. 123-138, doi:10.5767/anurs.cmat.110202.en.123P, UDK 620.92:621.313.5.025.4, http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=114.


  3. T. Pavlović, D. Milosavljević, D. Mirjanić, L. Pantić and D. Pirsl, Assessment of the possibilities of building integrated PV systems of 1 kW electricity generation in Banja Luka, Contemporary Materials, III-2, 2012, pp. 167-176, doi: 10.7251/COMEN1202167P, UDK 621.316.57:621.313.322(497.6), http://doisrpska.nub.rs/index.php/conterporarymaterials3-1/article/view/554.


  4.  T. Pavlović, Z. Pavlovic, L. Pantic, Lj. Kostic, Determining optimum tilt angles and orientations of photovoltaic panels in Nis, Serbia,  Contemporary Materials I-2 (2010), pp. 151-156 (UDK 694:547.281:66.094) 


  5. T. Pavlović, R. Stojiljković, Z. Pavlović, Lj. Kostic, L. Pantić, M. Utvić, Toplotne karakteristike ravnog kolektora sa spektralno selektivnim apsorberom, Energetske tehnologije, 2-3, 2007, 7-9


  6. T. Pavlović, L. Pantić, Z. Pavlović, Lj. Kostic, R. Stojiljković, M. Utvić, Fizičke karakteristike hibridnog kolektora sa solarnim ćelijama od monokristalnog silicijuma, Energetske tehnologije, 2-3, 2007, 10-12

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. T. M. Pavlović, D. D. Milosavljević, D. Lj. Mirjanić, L. S. Pantić, Proučavanje energetske efikasnosti solarnih elektrana od 2kW na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu i Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci, Zbornik radova XII Kongresa fizičara Srbije, Društvo fizičara Srbije, Beograd, 2013, str. 436-439, ISBN 978-86-86169-08-2.


  2. T. M. Pavlović, L. S. Pantić, D. Lj. Mirjanić, D. D. Milosavljević, Proučavanje energetske efikasnosti solarnih modula od monokristalnog silicijuma u zavisnosti od njihove geografske orijentacije i ugla nagiba, Zbornik radova XII Kongresa fizičara Srbije, Društvo fizičara Srbije, Beograd, 2013, str. 440-443, ISBN 978-86-86169-08-2.


   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 30 januar 2014 14:57