Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.01.2014.

Milica Kolundžija

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.10.1983.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Matematika
 • Godina diplomiranja: 2006
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Dragan S. Djordjević, Milica Z. Kolundžija, Sonja Radosavljević, Dijana Mosić, survey on 2x2 operator matrices and their applications, Zbornik radova MI SANU 20 (28) (2022), 7--81.

 • Knjige i udžbenici:

  Snežana M. Ilić, Milica Z. Kolundžija, Osnovi teorije brojeva i polinoma, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Niš, 2019, ISBN 978-86-6275-090-7

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Dragan S. Djordjević, Milica Z. Kolundžija, Generalized invertibility of operator matrices, Arkiv for matematik 50 (2) (2012), 259--267.


  Dragan S. Djordjević, Milica Z. Kolundžija, Right and left Fredholm operator matrices, B. Korean Math. Soc. 50 (3) (2013), 1021--1027.


  Milica Z. Kolundžija, (p, q)-outer generalized inverses of block matrices in Banach algebras, Banach. J. Math. Anal. 8 (1) (2014), 98--108.


  Milica Z. Kolundžija, Dijana Mosić, Dragan S. Djordjević, Further results on the generalized Drazin inverse of block matrices in Banach algebras, Bull. Malaysian Math. Soc. 38 (2) (2015) 483--498.


  Milica Z. Kolundžija, Dijana Mosić, Dragan S. Djordjević, Generalized Drazin inverse of certain block matrices in Banach algebras, Bull. Iranian Math. Soc. 41 (2) (2015) 529--542.


  Milica Z. KolundžijaGeneralized Sherman-Morrison-Woodbury Formula for the Generalized Drazin Inverse in Banach Algebra, Filomat 31 (16) (2017), 5159--5167.


  Dijana Mosić, Milica Z. Kolundžija, Weighted CMP inverse of an operator between Hilbert spaces, Rev. Real. Acad CiencSerie A. Matemáticas 113 (3) (2019), 2155--2173.


  Dragan S. Djordjević, Milica Z. Kolundžija, Mehdi Mohammadzadeh Karizaki, Convergence of certain subsequences of the power sequence in a Banach algebra, Filomat 37 (19) (2023), 6387--6394.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Milica Z. Kolundžija, Right invertibility of operator matrices, Funct. Anal. Approx. Comput. 2(1) (2010), 1--5.

  M. Z. Kolundžija, On convergence of continued fractions in a Banach algebra, Funct. Anal. Approx. Comput.  15 (2) (2023), 17–22.

Poslednji put izmenjeno sreda, 18 oktobar 2023 16:10