Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.01.2014.

Milica Kolundžija

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.10.1983.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Matematika
 • Godina diplomiranja: 2006
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Dragan S. Djordjević, Milica Z. Kolundžija, Sonja Radosavljević, Dijana Mosić, A
  survey on 2x2 operator matrices and their applications, Zbornik radova MI SANU 20 (28) (2022), ISSN: 0351-9406, 7--81.

 • Knjige i udžbenici:

  Snežana M. Ilić, Milica Z. Kolundžija,The basics of number and polynomial theory, Faculty of Sciences and Mathematics, Niš, 2019. (in Serbian), ISBN 978-86-6275-090-7

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Dragan S. Djordjević, Milica Z. Kolundžija, Generalized invertibility of operator matrices, Arkiv for matematik 50 (2) (2012), 259--267.


  2. Dragan S. Djordjević, Milica Z. Kolundžija, Right and left Fredholm operator matrices, B. Korean Math. Soc. 50 (3) (2013), 1021--1027.


  3. Milica Z. Kolundžija, (p, q)-outer generalized inverses of block matrices in Banach algebras, Banach. J. Math. Anal. 8 (1) (2014), 98--108.


  4. Milica Z. Kolundžija, Dijana Mosić, Dragan S. Djordjević, Further results on the generalized Drazin inverse of block matrices in Banach algebras, Bull. Malaysian Math. Soc. 38 (2) (2015) 483--498.


  5. Milica Z. Kolundžija, Dijana Mosić, Dragan S. Djordjević, Generalized Drazin inverse of certain block matrices in Banach algebras, Bull. Iranian Math. Soc. 41 (2) (2015) 529--542.


  6. Milica Z. Kolundžija, Generalized Sherman-Morrison-Woodbury Formula for the Generalized Drazin Inverse in Banach Algebra, Filomat 31 (16) (2017), 5159--5167.


  7. Dijana Mosić, Milica Z. Kolundžija, Weighted CMP inverse of an operator between Hilbert spaces, Rev. Real. Acad CiencSerie A. Matemáticas 113 (3) (2019), 2155--2173.


  8. Dragan S. Djordjević, Milica Z. Kolundžija, Mehdi Mohammadzadeh Karizaki, Convergence of certain subsequences of the power sequence in a Banach algebra, Filomat 37 (19) (2023), 6387--6394.

 • Radovi u ostalim časopisima:

   1. Milica Z. Kolundžija, Right invertibility of operator matrices, Funct. Anal. Approx. Comput. 2(1) (2010), 1--5.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Milica Z. Kolundžija, Generalized invertibility and Fredholm properties of 2 x 2 operator matrices, 2nd  CPMMI 2012, Novi Pazar, Serbia, 2012.


  2. Milica Z. Kolundžija, Outer generalized inverses with prescribed idempotents of block matrices in Banach algebras, 13th Serbian Mathematical Congress, Vrnjačka Banja, Serbia, 2014.

Poslednji put izmenjeno utorak, 28 mart 2023 23:14