Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.01.2014.

Dijana Mosić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.10.1981.
 • Mesto rođenja: Lebane
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Matematika i informatika
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Dijana Mosić, Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral-zbirka zadataka, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2013.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Condition number of the W–weighted Drazin inverse, Appl. Math. Comput. 203 (1) (2008), 308-318.


  2. Dijana Mosić, Dragan S. Djordjević and J. J. Koliha, EP elements in rings, Linear Algebra Appl. 431 (5-7) (2009), 527-535.


  3. Dijana Mosic and Dragan S. Djordjevic, Moore-Penrose invertible normal and Hermitian elements in rings, Linear Algebra Appl. 431 (5-7) (2009), 732-745.


  4. Dijana Mosić and Dragan S. Djrodjević,  Condition number related to the outer inverse of a complex matrix, Applied Math. Comput. 215 (8) (2009), 2826-2834.


  5. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Partial isometries and EP elements in rings with involution, Electronic J. Linear Algebra 18 (2009), 761-772. 


  6. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Additive results for the Wg-Drazin inverse, Linear Algebra Appl. 432 (2010), 2847-2860.


  7. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, EP elements in Banach algebras, Banach J. Math. Anal. 5 (2) (2011), 25-32.


  8. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Reverse order law for the Moore-Penrose inverse in C*-algebras, Electronic J. Linear Algebra 22 (2011), 92-111.


  9. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Further results on partial isometries and EP elements in rings with involution, Math. Comput. Modelling 54 (1-2) (2011), 460-465.


  10. Nebojša Č. Dinčić, Dragan S. Djordjević and Dijana Mosić, Mixed-type reverse order law and its equivalencies, Studia Math. 204 (2011), 123-136.


  11. Dijana Mosić, Estimation of a condition number related to $A^(2)_{T,S}$,  Filomat 25:3(2011), 125-135. 


  12. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Partial isometries and EP elements in Banach algebras, Abstract Appl. Anal. 2011 (2011), Article ID 540212, 9 pages.


  13. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Further results on the reverse order law for the Moore-Penrose inverse in rings with involution, Applied Math. Comput. 218 (4)  (2011), 1478-1483. 


  14. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Weighted EP elements in C*-algebras, Electronic J. Linear Algebra 22 (2011), 912-930. 


  15. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Reverse order law in C*-algebras, Applied Math. Comput. 218 (7) (2011), 3934-3941.


  16. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Factorization of weighted-EP elements in C*-algebras, Applied Math. Comput. 218 (9) (2012), 5383-5390. 


  17. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, New characterizations of EP, generalized normal and generalized Hermitian elements in rings, Applied Math. Comput.  218 (12) (2012), 6702-6710.


  18. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Some results on the reverse order law in rings with involutions, Aequationes Mathematicae 83 (3) (2012), 271-282. 


  19. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Representation of the generalized Drazin inverse of block matrices in Banach algebras, Applied Math. Comput. 218 (2012), 12001–12007. 


  20. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Reverse order law for the group inverse in rings,  Applied Math. Comput. 219 (5) (2012), 2526-2534.


  21. Dijana Mosić, Reverse order law for the weighted Moore-Penrose inverse in C*-algebras, Aequat. Math. 85(3) (2013), 465-470. 


  22. Dijana Mosić, Some results on the Drazin inverse of a modified matrix, Calcolo 50(4) (2013), 305-311.


  23. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Reverse order laws in rings with involution, Rocky Mountain J. Math. (to appear).


  24. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Mixed-type reverse order laws for generalized inverses in rings with involution, Publicationes Mathematicae Debrecen  82(3-4) (2013), 641-650. 


  25. Dijana Mosić, Some representations for the generalized Drazin inverse of block matrices in Banach algebras, Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. Ser. 2 (to appear).


  26. Milica Z. Kolundžija , Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Further results on the generalized Drazin inverse of block matrices in Banach algebras, Bulletin of the Malaysian Mathematical Society. Ser. 2 (to appear). 


  27. Dijana Mosić, Expressions for the generalized Drazin inverse of a block matrix in a Banach algebra, International Journal of Computer Mathematics (to appear).


  28. Enrico Boasso, Dragan S. Djordjević and Dijana Mosić, Weighted Moore-Pernose inverse invertible and weighted EP Banach algebra elements, J. Korean Math. Soc. 50 (6)  (2013), 1349-1367.


  29. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Further results on the reverse order law for the group inverse in rings, Applied Math. Comput., 219 (19) (2013), 9971-9977.


  30. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Several expressions for the generalized Drazin inverse of a block matrix in a Banach algebra, Applied Math. Comput., 220 (2013), 374-381.


  31. Dijana Mosić, More results on generalized Drazin inverse of block matrices in Banach algebras, Linear Algebra and its Applications 439 (8) (2013), 2468-2478.


  32. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Weighted reverse order law for the weighted Moore-Penrose inverse in rings with involution, Analele Stintifice Ale Universitatii Al. I. Cuza. Matematica (to appear).


  33. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Formulae for the generalized Drazin inverse of a block matrix in terms of Banachiewic-Schur forms, J. Math. Anal. Appl. 413(1) (2014), 114-120. 

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Dijana Mosić, Estimation of a condition number related to the weighted Drazin inverse,  Novi Sad J. Math.  39 (1) (2009), 1-9.


  2. Dijana Mosić and Dragan S. Djordjević, Idempotents related to the weighted Moore-Penrose inverse, Funct. Anal. Approx. Comput. 3:1 (2011),  45-52.