Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.01.2014.

Bojan Zlatković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 30.11.1970.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Biologija, Profesor biologije
 • Godina diplomiranja: 1999.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Zlatković, B., Ranđelović, V. (1999): Allium paczoskianum Tuzson - In: Stevanović, V. (ed.): Crvena knjiga flore Srbije 1. Iščezli i krajnje ugroženi taksoni. Ministarstvo za životnu sredinu Republike Srbije, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije. 217-218.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B. (1999): Campanula calycialata V. Ranđelović & Zlatković, Cystopteris montana (Lam.) Desv., Ophrys mammosa Desf., Allium paczoskianum Tuzson. - In: Stevanović, V. (ed.): Crvena knjiga flore Srbije 1. Iščezli i krajnje ugroženi taksoni. Ministarstvo za životnu sredinu Republike Srbije, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije. 143-145; 191-192; 198-199; 217-218.


  1. Ranđelović, V., Ranđelović, N., Zlatković, B. (1999): Opopanax hispidus (Friv.) Griseb. - In: Stevanović, V. (ed.): Crvena knjiga flore Srbije 1. Iščezli i krajnje ugroženi taksoni. Ministarstvo za životnu sredinu Republike Srbije, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije. 226-228.


  1. Lakušić, D., Blaženčić, J., Ranđelović, V., Butorac, B., Vukojičić, S., Zlatković, B., Jovanović, S., Šinžar-Sekulić, J., Žukovec, D., Ćalić, I., Pavićević, D. (2005): Staništa Srbije – Priručnik sa opisima i osnovnim podacima. – In: Lakušić, D. (ed.), Staništa Srbije, Rezultati projekta “Harmonizacija nacionalne nomenklature u klasifikaciji staništa sa standardima međunarodne zajednice”, Institut za Botaniku i Botanička Bašta “Jevremovac”, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije.


  1. Ranđelović, N., Ranđelović, V., Zlatković, B. (1996): Flora i vegetacija prirodnih dobara na teritoriji grada Niša. In: Vlajković, M. (ed.): Grad u ekologiji – ekologija u gradu, Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Niša, Niš. 110-123.


  1. Lakušić, D., Ranđelović, V., Zlatković, B., Jovanović, S., Tomović, G., Ivančević, B., Sabovljević, M. (2007): Staništa Stare planine. Pp. 43-78. – In: Lakušić, D., Ćetković, A. (eds.), Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. – Rezultati projekta “Prekogranična saradnja kroz upravljanje zajedničkim prostornim resursima – Promocija umrežavanja i saradnje između zemalja jugoistočne Evrope”. – Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji, Beograd.


  1. Ivančević, B., Savić, S., Ranđelović, V., Sabovljević, M., Lakušić, D., Tomović, G., Ranđelović, V., Zlatković, B., Niketić, M., Ćetković, A., Pavićević, D., Krpo-Ćetković, J., Crnobrnja-Isailović, J., Puzović, S., Paunović, M. (2007): Diverzitet vrsta Stare planine. Pp. 79-94. – In: Lakušić, D., Ćetković, A. (eds.), Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. – Rezultati projekta “Prekogranična saradnja kroz upravljanje zajedničkim prostornim resursima – Promocija umrežavanja i saradnje između zemalja jugoistočne Evrope”. – Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji, Beograd.


  1. Ivančević, B., Savić, S., Sabovljević, M., Tomović, G., Ranđelović, V., Zlatković, B., Niketić, M., Lakušić, D., Ćetković, A., Pavićević, D., Crnobrnja-Isailović, J., Puzović, S., Paunović, M. (2007): Najugroženije vrste Stare planine u Srbiji. Pp. 111-149. – In: Lakušić, D., Ćetković, A. (eds.), Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. – Rezultati projekta “Prekogranična saradnja kroz upravljanje zajedničkim prostornim resursima – Promocija umrežavanja i saradnje između zemalja jugoistočne Evrope”. – Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji, Beograd.


  1. Ivančević, B., Savić, S., Sabovljević, M., Niketić, M., Tomović, G., Zlatković, B., Ranđelović, V., Lakušić, D., Ćetković, A., Pavićević, D., Krpo-Ćetković, J., Crnobrnja-Isailović, J., Puzović, S., Paunović, M. (2007): Pregled vrsta Stare planine u Srbiji. Pp. 159-219. – In: Lakušić, D., Ćetković, A. (eds.), Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. – Rezultati projekta “Prekogranična saradnja kroz upravljanje zajedničkim prostornim resursima – Promocija umrežavanja i saradnje između zemalja jugoistočne Evrope”. – Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji, Beograd.


  1. Lakušić, D., Ćetković, A., Pavićević, D., Krpo-Ćetković, J., Crnobrnja-Isailović, J., Puzović, S., Paunović, M., Ivančević, B., Savić, S., Sabovljević, M., Zlatković, B., Niketić, M., Tomović, G., Ranđelović, V. (2007): Bibliografija o biodiverzitetu Stare planine u Srbiji. Pp. 227-252. – In: Lakušić, D., Ćetković, A. (eds.), Biodiverzitet Stare planine u Srbiji. – Rezultati projekta “Prekogranična saradnja kroz upravljanje zajedničkim prostornim resursima – Promocija umrežavanja i saradnje između zemalja jugoistočne Evrope”. – Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu, Kancelarija u Srbiji, Beograd.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B. (2010): Flora i vegetacija Vlasinske visoravni. – Odsek za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu. 448 pp.

  2. Jovanović, S. Č., Zlatković, B. K., Stojanović, G. S. (2019): Chemotaxonomic Survey on the Genus Sedum L. (Crassulaceae) Based on Distribution and Variability of the Epicuticular Wax Constituents. In: Ramawat K. (eds.): Biodiversity and Chemotaxonomy. Sustainable Development and Biodiversity, 24: 271-293. Springer, Cham.

  3. Boža, P., Krivošej, Z., Lazarević, P., Perić, R., Zlatković, B., Niketić, M., Tomović, G. (2018): Spisak taksona. In: Niketić, M., Tomović, G. (2018): Kritička lista vrsta vaskularne flore Srbije 1. Lycopodiopsida, Polypodiopsida, Gnetopsida, Pinopsida i Liliopsida [Katalog taksona]: 141-174. - Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd.

  4. Zlatković, B., Ranđelović, V (2020): Flora doline Pčinje u jugoistočnoj Srbiji. - Odsek za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu. 384 pp. ISBN: 978-86-6275-127-0

 • Knjige i udžbenici:

  Ranđelović, V., Jušković, M., Zlatković, B. (2006): Praktikum iz botanike, 1: Anatomija i morfologija biljka. Biološko Društvo „Dr Sava Petrović“, Niš.


  Ranđelović V., Zlatković B., Jušković M., Nikolić D., Mitić Z., Jenačković D., Jovanović M., Raca I., Jovanović M., Stojanović J. (2019) Jedan botanički dan na Staroj planini. Priručnik za identifikaciju biljaka. Prirodno-matematički fakultet u Nišu i Zavod za zaštitu prirode Srbije. ISBN: 978-86-80877-66-2


  Mitić Z., Jovanović S., Zlatković B. (2021) Praktikum iz biohemijske sistematike biljaka. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu. ISBN: 978-86-6275-124-9


  Pavlović, D., Kitić, D., Zlatković, B., Kostić, M., Milutinović, M. (2018) Praktikum iz Farmakognozije 2, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, 158. ISBN: 978-86-6265-044-3


  Zlatković B., Mitić Z. (2016) Praktikum iz sistematike biljaka. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu. ISBN: 978-86-6275-046-4


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Lazarević, J. S., Ðorđević, A.S., Zlatković, B. K., Radulović, N. S., Palić, R. M. (2011): Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of essential oil of Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon (Liliaceae) inflorescences. - Journal of the Science of Food and Agriculture 91(2): 322-329.


  1. Mikić, A., Mihailović, M., Ćupina, B., Antanasović, S., Krstić, Đ., Zlatković, B., Ðordjević, V., Zorić, L., Tasčki-Ajduković, K., Nagl, N. (2013): Ex situ evaluation of cultivation potential in wild populations of large-flowered vetch (Vicia grandiflora). Euphytica, 193:1-12. DOI 10.1007/s10681-013-0872-8


  1. Zlatković, B.K., Bogosavljević, S.S., Radivojević, A.R., Pavlović, M.A.(2014): Traditiona luse of the native medicinal plant resource of Mt. Rtanj (Eastern Serbia): Ethnobotanical evaluation and comparison. Journal of Ethnopharmacology, 151:704-713. http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2013.11.037

  2. Mitić, V. D., Jovanović, O., Stankov-Jovanović, V. P., Zlatković, B. K., Stojanović, G. S. (2012): Analysis of the Essential Oil of Teucrium polium ssp. capitatum from the Balkan Peninsula. - Natural Product Communications 7(1): 83-86.

  3. Lazarević, J., Đorđević A., Kitić D., Zlatković B., Stojanović G. (2013): Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Stachys officinalis (L.) Trevis. (Lamiaceae). - Chemistry and Biodiversity 10(7): 1335-1347.

  4. Radulović, N., Zlatković, B., Palić, R., Stojanović, G. (2007): Chemotaxonomic Significance of the Balkan Achillea Volatiles. - Natural Product Communications 2(4): 453-474.

  5. Radulović, N., Dekić, M., Zlatković, B., Dekić, S., Dekić, V., Palić, R. (2007): A Detailed Analysis of Volatile Constituents of Aquilegia pancicii Degen, a Serbian Steno-Endemic species. - Chemical Papers 61(5): 405-409.


  1. Jovanović, T., Palić, R., Kitić, D., Ristić, M., Zlatković, B. (2008): Fatty acids of Acinos alpinus and A. hungaricus. - Chemistry of Natural Compounds 44(2): 231-233.


  1. Radulović, N., Zlatković D., Zlatković B., Palić R. (2008): Chemical composition of leaf and flower essential oils of Conium maculatum from Serbia. - Chemistry of Natural Compounds 44(3): 390-392.


  1. Radulović, N. S., Đorđević N. D., Zlatković B. K., Palić R. M. (2008): Composition of the essential oil of Geocaryum cynapioides (Guss.) L. Engstrand. - Chemical Papers 62(6): 603-607.


  1. Radulović, N., Zlatković B., Scropeta, D., Palić R. (2008): Chemotaxonomy of the peppergrass Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz (syn. Coronopus squamatus) based on its volatile glucosinolate autolysis products. - Biochemical Systematics and Ecology 36(10): 807-811.

  2. Kitić, D., Zlatković, B. K., Palić, R. M., Jovanović, T., Ristić, M. S. (2009): Fatty acids of some plants of the genus Calamintha. - Chemistry of Natural Compounds 45(2): 231-233.


  1. Jovanović, O., Radulović, N. S., Stojanović, G. S., Palić R. M. Zlatković B. K., Gudžić, B. T. (2009): Chemical Composition of the Essential Oil of Centaurium erythraea Rafn (Gentianaceae) From Serbia. - Journal of Essential Oil Research 21(4): 317-322.


  1. Jovanović, O., Radulović, N. S., Palić R. M. Zlatković B. K. (2009): Volatiles of Minuartia recurva (All.) Schinz et Thell. Subsp. recurva (Caryophyllaceae) From Serbia. - Journal of Essential Oil Research 21(5): 429-432.


  1. Lazarević, J. S., Radulović, N. S., Palić, R. M., Zlatković, B. K. (2009): Chemical Composition of the Essential Oil of Doronicum austriacum Jacq. subsp. giganteum (Griseb.) Stoj. et Stef. (Compositae) From Serbia. - Journal of Essential Oil Research 21(6): 507-510.


  1. Mihajilov-Krstev, T., Radnović, D. V., Kitić, D., Stojanović-Radić, Z., Zlatković, B. K. (2009): Antimicrobial Activity Of Satureja Hortensis L. Essential Oil Against Pathogenic Microbial Strains. - Biotechnology and Biotechnological Equipment 23(4): 1492-1496.


  1. Mihajilov-Krstev, T., Radnović, D. V., Kitić, D., Zlatković, B. K., Ristić, M. S., Branković, S. (2009): Chemical composition and antimicrobial activity of Satureja hortensis L. essential oil. - Central European Journal of Biology 4(3): 411-416.


  1. Radulović, N. S., Blagojević, P. D., Zlatković B. K., Palić R. M. (2009): Chemotaxonomically Important Volatiles of the Genus Anthemis L. - a Detailed GC and GC/MS Analyses of Anthemis segetalis Ten. from Montenegro. - Journal of the Chinese Chemical Society 56(3): 642-652.


  1. Radulović, N. S., Blagojević, P. D., Zlatković B. K., Palić R. M. (2009): A GC/MS Profile of the Volatile Constituents of the Aerial Parts of Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) from Serbia. - South African Journal of Chemistry 62: 30-32.


  1. Radulović, N. S., Đorđević N. D., Zlatković B. K., Palić R. M. (2009): GC-MS analyses of flower ether extracts of Prunus domestica L. and Prunus padus L. (Rosaceae). - Chemical Papers 63(4): 377-384.


  1. Radulović, N. S., Blagojević, P. D., Palić, R. M., Zlatković, B. K., Stevanović, B. M. (2009): Volatiles from vegetative organs of the palaeoendemic resurrection plants Ramonda serbica Panč. and Ramonda nathaliae Panč. et Petrov. - Journal of the Serbian Chemical society 74(1): 35-44.


  1. Radulović, N. S., Blagojević, P. D., Skropeta, D., Zarubica, A. R., Zlatković, B. K., Palić, R. M. (2010): Misidentification of Tansy, Tanacetum macrophyllum, as Yarrow, Achillea grandifolia: a Health Risk or Benefit ? - Natural Product Communications 5(1): 121-127.


  1. Lazarević, J. S., Radulović, N. S., Zlatković, B. K., Palić, R. M. (2010): Composition of Achillea distans Willd. subsp. distans root essential oil. - Natural Product Research 24(8): 718-731.


  1. Lazarević, J. S., Radulović, N. S., Palić, R. M., Zlatković, B. K. (2010): Chemical Analysis of Volatile Constituents of Berula erecta (Hudson) Coville subsp. erecta (Apiaceae) From Serbia. - Journal of Essential Oil Research 22(2): 153-156.


  1. Radulović, N. S., Blagojević, P. D., Palić, R. M., Zlatković, B. K. (2010): Volatiles of Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. (Asteraceae) From Serbia. - Journal of Essential Oil Research 22(3): 250-254.


  1. Golubović, T., Palić, R. M., Kitić, D., Zlatković, B. K., Ristić, M., Lazarević, J. S., Stojanović, G. S. (2010): Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Acinos graveolens. - Chemistry of Natural Compounds 46(4): 645-648.


  1. Jovanović, O., Radulović, N., Palić, R., Zlatković, B. (2010): Root Essential Oil of Achillea lingulata Waldst. & Kit. (Asteraceae). - Journal of Essential Oil Research 22(4): 336-339.


  1. Radulović, N., Blagojević, P., Palić, R., Zlatković, B. (2010): Chemical Composition of the Essential Oil Hydrodistilled from Serbian Taxus baccata L. - Journal of Essential Oil Research 22(5): 458-461.


  1. Lazarević, J., Radulović, N., Zlatković, B. (2010): Chemical Composition of the Essential Oil of Cyperus glomeratus L. (Cyperaceae) from Serbia. - Journal of Essential Oil Research 22(6): 578-581.


  1. Mihajilov-Krstev, T., Kitić, D., Radnović, D., Ristić, M., Mihajlović-Ukropina, M.,  Zlatković, B. (2011): Chemical Composition and Antimicrobial activity of Satureja kitaibelii Essential Oil against Pathogenic Microbial Strains - Natural Product Communications 6 (8): 1167-1172.


  1. Đorđević, A., Zlatković, B., Lazarević, J., Palić, R. (2011): A detailed chemical composition and antimicrobial activity of Hypericum richeri Vill. subsp. grisebachii (Boiss.) Nyman essential oil from Serbia - Journal of Medicinal Plants 5(23): 5486-5492.


  2. Radulović, N., Đorđević, N., Palić, R., Zlatković, B. (2010): Volatiles from the Leaves of Carum graecum Boiss. et Heldr. subsp. graecum (Apiaceae) from Serbia. - Journal of Essential Oil Research 22(6): 518-520.


  1. Jovanović, O., Zlatković, B., Simonović, S., Đorđević, A., Palić, I., Stojanović, G. (2013): Chemical composition and antibacterial activity of the essential oils isolated from leaves and fruits of Peucedanum austriacum (Jacq.) W.D.J. Koch. - Journal of Essential Oil Research 25(2): 125-137.


  1. Mihajilov-Krstev, T, Zlatković, B., Stankov-Jovanović, V., Ilić, M., Mitić, V., Stojanović, G. (2013): Antioxidant and Antimicrobial Activities of Almond-leafed Pear (Pyrus spinosa Forssk.) Fruits. Oxidation Communications, 36 (4), 1079–1089.


  1. Butorac, B., Igić, R. S., Anačkov, G. T., Zlatković, B. K., Vukov, D. M., Boža, P. P. (2008): Orno-Cotino-Quercetum pubescentis ass. nova prov. on the slopes of Titel hill (Serbia). - Archives of Biological Sciences 60(1): 83-92.


  1. Zlatković, B., Nikolić, Lj., Ranđelović, V., Ranđelović, N., Stevanović, V. (2011): Comparative analyses of the vascular flora of the Pčinja river gorges in Serbia and Macedonia. - Archives of Biological Sciences 63(4): 1157-1166.

  2. Mitić, Z. S., Jovanović, B., Jovanović, S. Č., Mihajilov-Krstev, T., Stojanović-Radić, Z. Z., Cvetković, V. J., Mitrović, T. Lj., Marin, P. D., Zlatković, B. K., Stojanović, G. S. (2017): Comparative study of the essential oils of four Pinus species: Chemical composition, antimicrobial and insect larvicidal activity. - Industrial Crops and Products 111: 55-62.


  3. Mitić, Z. S., Jovanović, B., Jovanović, S. Č., Stojanović-Radić, Z. Z., Mihajilov-Krstev, T., Jovanović, N. M, Nikolić, B., Marin, P. D., Zlatković, B. K., Stojanović, G. S. (2019): Essential oils of Pinus halepensis and P. heldreichii: Chemical composition, antimicrobial and insect larvicidal activity. - Industrial Crops and Products 140: 111702, 1-8.  4. Stojičić, D., Tošić, S., Slavkovska, V., Zlatković, B., Budimir, S., Janošević, D., Uzelac, B. (2016): Glandular trichomes and essential oil characteristics of in vitro propagated Micromeria pulegium (Rochel) Benth. (Lamiaceae). - Planta 244(2): 393-404.

  5. Stanković, N., Mihajilov-Krstev, T., Zlatković, B., Matejić, J., Stankov Jovanović, V., Kocić, B., Čomić, Lj. (2016): Comparative Study of Composition, Antioxidant, and Antimicrobial Activities of Essential Oils of Selected Aromatic Plants from Balkan Peninsula. - Planta Medica 82(7): 650-661.

  6. Tošić, S., Stojičić, D., Slavkovska, V., Mihailov-Krstev, T., Zlatković, B., Budimir, S., Uzelac, B. (2019): Phytochemical composition and biological activities of native and in vitro-propagated Micromeria croatica (Pers.) Schott (Lamiaceae). - Planta 249(5): 1365-1377.

  7. Zlatković, B. K., Bogosavljević, S. S. (2020): Risk analysis of alien plants recorded in thermal waters of Serbia. - Weed Research 60(1): 85-95. 10.1111/wre.12386

  8. Karanović, D., Zorić, L., Zlatković, B., Boža, P., Luković, J. (2016): Carpological and receptacular morpho-anatomical characters of Inula, Dittrichia, Limbarda and Pulicaria species (Compositae, Inuleae): Taxonomic implications. - Flora 219: 48-61.


  9. Jovanović, S. Č., Zlatković, B. K., Stojanović, G. S. (2016): Chemotaxonomic Approach to the Central Balkan Sedum Species Based on Distribution of Triterpenoids in Their Epicuticular Waxes. - Chemistry and Biodiversity 13(4): 459-465.  10. Đorđević, A. S., Jovanović, O. P., Zlatković, B. K., Stojanović, G. S. (2016): Chemical Composition of Ballota macedonica Vandas and Ballota nigra L. ssp. foetida (Vis.) Hayek Essential Oils – The Chemotaxonomic Approach. - Chemistry and Biodiversity 13(6): 782-788.


  11. Mitić, Z. S., Zlatković, B. K., Jovanović, S. Č., Stojanović, G. S., Marin, P. D. (2016): Geographically Related Variation in Epicuticular Wax Traits of Pinus nigra Populations from Southern Carpathians and Central Balkans - Taxonomic Considerations. - Chemistry and Biodiversity 13(7): 931-942.
  12. Stanković, N., Mihajilov-Krstev, T., Zlatković, B., Stankov-Jovanović, V., Mitić, V., Jović, J., Čomić, Lj., Kocić, B., Bernsteine, N. (2016): Antibacterial and Antioxidant Activity of Traditional Medicinal Plants from the Balkan Peninsula. - NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 78: 21-28.
  13. Petrović, J., Dragović, S., Dragović, R., Đorđević, M., Đokić, M., Zlatković, B., Walling, D. (2016): Using 137Cs measurements to estimate soil erosion rates in the Pčinja and South Morava River Basins, southeastern Serbia. - Journal of Environmental Radioactivity 158-159: 71-80.
  14. Petrović, G. M., Stamenković, J. G., Kostevski, I. R., Stojanović, G. S., Mitić, V. D., Zlatković, B. K. (2017): Chemical Composition of Volatiles; Antimicrobial, Antioxidant and Cholinesterase Inhibitory Activity of Chaerophyllum aromaticum L. (Apiaceae) Essential Oils and Extracts. - Chemistry and Biodiversity 14(5): 1-10; e1600367.
  15. Mitić, Z. S., Jovanović, S. Č., Zlatković, B. K., Nikolić, B. M., Stojanović, G. S., Marin, P. D. (2017): Needle Terpenes as Chemotaxonomic Markers in Pinus: Subsections Pinus and Pinaster. - Chemistry and Biodiversity 14(5): 1-14; e1600453.
  16. Jovanović, S. Č., Jovanović, O. P., Mitić, Z. S., Golubović, T. D. Zlatković, B. K., Stojanović, G. S. (2017): Volatile profiles of the orpines roots: Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba, H. maximum (L.) Holub and H. spectabile (Boreau) H. Ohba x telephium (L.) H. Ohba. - Flavour and Fragrance Journal 32(6): 446-450.
  17. Zlatković, B., Mitić, Z. S., Jovanović, S., Lakušić, D., Lakušić, B., Rajković, J., Stojanović, G. (2017): Epidermal structures and composition of epicuticular waxes of Sedum album sensu lato (Crassulaceae) in Balkan Peninsula. - Plant Biosystems 151(6): 974-984.
  18. Mitić, Z. S., Nikolić, J. S., Zlatković, B. K., Milanovici, S. J., Jovanović, S. Č., Nikolić, B. M. Stojanović, G. S., Marin, P. D. (2018): Epicuticular Waxes Provide Insights into Phytochemical Differentiation of Natural Populations of Pinus mugo Turra sensu stricto. - Chemistry and Biodiversity 15(12): 1-12; e180038.
  19. Matejić, J. S., Stojanović-Radić, Z. Z., Ristić, M. S., Veselinović, J. B., Zlatković, B. K., Marin, P. D., Džamić, A. M. (2018): Chemical characterization, in vitro biological activity of essential oils and extracts of three Eryngium L. species and molecular docking of selected major compounds. - Journal of Food Science and Technology, Mysore 55(8): 2910-2925.
  20. Stojanović, G., Zlatanović, I., Zrnzević, I., Stanković, M., Stankov Jovanović, V., Zlatković, B. (2018): Hypogymnia tubulosa extracts: chemical profile and biological activities. - Natural Product Research 32(22): 2735-2739.
  21. Vukojević, Đ., Mitić, Z. S., Zlatković, B. (2018): Morphological variability of Tragopogon pterodes Pančić ex Petrović achenes: taxonomic evaluation of heterocarpy. - Plant Biosystems 152(5): 937-944.
  22. Bukhari, S. M., Feuerherm, A. J., Tunset, H. M., Isaksen, S. M., Sæther, M., Thvedt, Th. H. K., Gonzalez, S. V., Schmid, R., Brunsvik, A., Fuglseth, E., Zlatković, B., Johansen, B., Simić, N. (2016): A novel compound isolated from Sclerochloa dura has anti-inflammatory effects. - Journal of the Serbian Chemical Society 81(1): 1-12.
  23. Kostevski, I. R., Petrović, G. M., Stojanović, G. S., Stamenković, J. G., Zlatković, B. K. (2016): Essential Oil Chemical Composition and Headspace Volatiles Profile of Achillea coarctata from Serbia. - Natural Product Communications 11(4): 543-545.
  24. Stamenković, J. G., Petrović, G. M., Stojanović, G. S., Đorđević, A. S., Zlatković, B. K. (2016): Chaerophyllum aureum L. Volatiles: Composition, Antioxidant and Antimicrobial Activity. - Records of Natural Products 10(2): 245-250.
  25. Mitić, Z. S., Zlatković, B. K., Miljković, M. S., Jovanović, S. Č., Marin, P. D., Stojanović, G. S. (2017): First insights into micromorphology of needle epicuticular waxes of south-eastern european Pinus nigra J. F. Arnold populations. - Iheringia Serie Botanica 72(3): 373-379.
  26. Stojanović, G. S., Kapchina-Toteva, V., Angelova Rogova, M., Jovanović, S. Č., Yordanova, Z., Zlatković, B. K. (2017): Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Bulgarian Endemic Species Achillea thracica from its Natural Habitat, and in vitro Propagated and ex vitro Established Plants. - Natural Product Communications 12(2): 291-292.
  27. Petrović, G. M., Stamenković, J. G., Stojanović, G. S., Mitić, V. D., Zlatković, B. K. (2017): Chemical Profile of Essential Oils and Headspace Volatiles of Chaerophyllum hirsutum from Serbia. - Natural Product Communications 12(9): 1513-1515.
  28. Marković, M. S., Nikolić, B. M., Zlatković, B. K., Nikolić, D. S., Rakonjac Lj. B., Stankov-Jovanović, V. P., Djokić, M. M., Ratknić, M. B., Lućić, A. Ž. (2018): Short-Term Patterns in the Post-Fire Diversity of Limestone Grasslands and Rocky Ground Vegetation. - Applied Ecology and Environmental Research 16(3): 3271-3288.  29. Mitić, Z. S., Zlatković, B. K., Jovanović, S. Č., Nikolić, J. S., Nikolić, B. M., Stojanović, G. S., Marin, P. D. (2018): Diversity of needle n-alkanes, primary alcohols and diterpenes in Balkan and Carpathian native populations of Pinus nigra J.F. Arnold. - Biochemical Systematics and Ecology 80: 46-54.


  30. Petrović, G. M., Stamenković, J. G., Mitić, V. D., Stojanović, G. S., Zlatković, B. K., Jovanović, O. C. (2018): Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Athamanta turbith ssp. haynaldii Volatiles. - Natural Product Communications 13(6): 783-785.  31. Novaković, J., Zlatković, B., Lazarević, M., Garcia-Jacas, N., Susanna, A., Marin, P. D., Lakušić, D., Janaćković, P. (2018): Centaurea zlatiborensis (Asteraceae, Cardueae−Centaureinae), a new endemic species from Zlatibor mountain range, Serbia. - Nordic Journal of Botany 36(6): 1-8; e01893


  32. Nahirnić, A., Jakšić, P., Marković, M., Zlatković, B. (2019): New Data on Rare Zygaenidae (Lepidoptera) and Their Habitats in Eastern Serbia. - Acta Zoologica Bulgarica 71(4): 491-500.
  33. Šegota, V., Zlatković, B., Vukov, D., Alegro, A., Koletić, N., Vuković, N., Rimac, A. (2019): Status assessment of the rare aquatic plant Groenlandia densa (L.) Fourr. (Potamogetonaceae) in the Western Balkans. - Botany Letters 166(2): 125-133.
  34. Lazarević, P., Zlatković, B. (2018): Ranunculus aconitifolius L. (Ranunculaceae), a taxon new for the flora of Serbia. - Botanica Serbica 42(1): 147-151. • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Zlatković, B., Mikić, G., Smykal, P. (2010): Distribution and new records of Pisum sativum subsp. elatius in Serbia. Pisum Genetics, 42: 15-108.


  1. Ćupina, B.; Zlatković, B.; Smykal, P.; Mikić, A.; Jajić, I.; Zeremski-Skorić, T.; Medović, A. (2011): In situ evaluation of a Pisum sativum subsp. elatius population from the valley of the river Pcinja in southeast Serbia. Pisum Genetics, 43:20-24.


  1. Violeta Slavkovska, Bojan Zlatković, Christian Bräuchler, Danilo Stojanović, Olga Tzakou, Maria Couladis (2013): Variations of essential oil characteristics of  Clinopodium pulegium (Lamiaceae) depending on phenological stage. Botanica Serbica, 37 (2): (2013) 97-104.


  1. Zlatković B., Anačkov G., Boža, P., Adamović, D. (1998): Distribution of species of the genus Oenothera L. (Myrtales, Oenotheraceae) in Serbia. - Thaiszia (Journal of Botany) 8: 43-51.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B. (1998): Campanula calycialata (series Saxicolae Witasek) a new species from Serbia (Yugoslavia). - Flora Mediterranea 8: 85-92.


  1. Niketić, M., Zlatković, B. (1998): Hieracium camkorijense Zahn, Hieacium tonmiasae (Nyár. & Zahn) Nyár. In: Greuter, W., Raus, Th. (eds.): Med-Check Notulae 17: 163-174. - Willdenowia 28(1-2): 166.


  1. Tomović, G., Ranđelović, V., Niketić, M., Vukojičić, S., Zlatković, B. (2003): New distribution data of some Pontian and submediterranean plant species in Serbia. - Archives of Biological Sciences 55(1-2): 45-54.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Ranđelović, N., Jušković, M. (2006): Campanula moravica (Spitzn.) Kovanda, Lindernia dubia (L.) Pennell, Cyperus rotundus L., Poa timoleontis Heldr. ex Boiss. - In: Vladimirov, V., Tan, K., Stevanović, V. (eds.): New floristic records in the Balkans 1. - Phytologia Balcanica 12(1): 123.


  1. Stevanović, V., Zlatković, B. (2006): Daphne malyana Blečić. - In: Vladimirov, V., Tan, K., Stevanović, V. (eds.): New floristic records in the Balkans 1. - Phytologia Balcanica 12(1): 124-125.


  1. Zlatković, B. (2006): Carlina corymbosa L., Petasites hybridus subsp. ochroleucus (Boiss. & A. Huet) Šourek. In: Greuter, W., Raab-Straube, E. (eds.): Euro+Med Notulae, 2: 709, 713. - Willdenowia 36(2): 707-717.


  1. Niketić, M., Zlatković, B. (2006): Anthemis macedonica Boiss. & Orph., Petasites kablikianus Bercht., Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. In: Greuter, W., Raab-Straube, E. (eds.): Euro+Med Notulae, 2: 708, 714. - Willdenowia 36(2): 707-717.


  1. Tomović, G., Niketić, M., Zlatković, B., Vukojičić, S., Stevanović, V. (2006): Ribes multiflorum Kit. ex Roem. & Schult. subsp. multiflorum, Spiraea cana Waldst. & Kit., Allium paniculatum subsp. villosulum (Halácsy) Stearn, Gagea minima (L.) Ker-Gawl., Gagea spathacea (Hayne) Salisb. - In: Vladimirov, V., Dane, F., Nikolić, T., Stevanović, V., Tan, K. (eds.): New floristic records in the Balkans 2. - Phytologia Balcanica 12(2): 298-299.


  1. Božin, B., Mimica-Dukić, N., Anačkov, G., Zlatković, B., Igić, R. (2006): Variability of Content and Composition of Mentha aquatica L. (Lamiaceae) Essential Oil in Different Phenophases. - Journal of Essential Oil Bearing Plants 9(3): 223-229.


  1. Zlatković, B., Ranđelović, V., Jušković, M. (2007): Chenopodium ambrosioides L., Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani, Typha laxmannii Lepech. - In: Vladimirov, V., Dane, F., Stevanović, V., Tan, K. (eds.): New floristic records in the Balkans 6. - Phytologia Balcanica 13(3): 452-453.


  1. Zlatković, B., Stevanović, V. (2007): Onobrychis caput-galli (L.) Lam., Rostraria cristata (L.) Tzvelev. - In: Vladimirov, V., Dane, F., Stevanović, V., Tan, K. (eds.): New floristic records in the Balkans 6. - Phytologia Balcanica 13(3): 453.


  1. Tomović, G., Vukojičić, S., Niketić, M., Zlatković, B., Stevanović, V. (2007): Fritillaria (Liliaceae) in Serbia: distribution, habitats and some taxonomic notes. - Phytologia Balcanica 13(3): 359-370.


  1. Milosavljević, V., Ranđelović, V., Zlatković, B., Ranđelović, N. (2008): Phytocenologic diversity of Krajište in southeastern Serbia. - Natura Montenegrina 7(3): 193-204.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Milosavljević, V., Ranđelović, N. (2008): The endemic flora of Bosilegrad surroundings (Krajište region) in southeastern Serbia. - Phytologia Balcanica 14(3): 367-375.


  1. Zlatković, B., Tomović, G., Ranđelović, V., Vukojičić, S., Niketić, M. (2009): Distribution and conservation status of several new and neglected vascular plants in Serbia. - Phytologia Balcanica 15(1): 95-105.


  1. Zlatković, B., Ranđelović, V., Lakušić, D., Stevanović, V. (2011): Novelties for the vascular flora of Serbia. - Botanica Serbica 35(2): 103-110.


  1. Jušković, M., Ranđelović, V., Zlatković, B., Stevanović, V. (2010): Diversity of the vascular flora of Mt Šljivovički Vis in East Serbia. Phytologia Balcanica, 16 (3): 361 – 367.


  1. Tomović, G., Zlatković, B., Niketić, M., Perić, R., Lazarević, P., Duraki, Š., Stanković, M., Lakušić, D., Anačkov, G., Knežević, J., Szabados, K., Krivošej, Z., Prodanović, D., Vukojičić, S., Stojanović, V., Lazarević, M., Stevanović, V. (2009): Threat status revision of some taxa from “The Red Data Book of Flora of Serbia 1”. – Botanica Serbica 33(1): 33-43.


  1. Ranđelović, N., Sotirov, S., Stamenković, V., Rexhepi, F., Ranđelović, V., Zlatković, B. (1991): Lekovito bilje subregiona Pirot. – Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu 7: 29-35.


  1. Zlatković, B., Ranđelović, V. (1991): Nove vrste za floru Seličevice. – Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu 7: 59-63.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B. (1993/94): Vegetacija sveze Calthion Tx. 1936 u jugoistočnoj Srbiji. – Ekologija 28-29(1-2): 19-31.


  1. Ranđelović, V., Ranđelović, N., Zlatković, B. (1992/93): Eleusine indica (L.) Gaertn. – an adventive plant species in the flora of the southeastern Yugoslavia. – Glasnik Instituta za botaniku i botaničke bašte Univerziteta u Beogradu 26-27: 71-77.


  1. Zlatković, B., Ranđelović, V. (1993/94): Ugroženost i zaštita flore Sićevačke klisure. – Zaštita prirode 46-47: 191-199.


  1. Zlatković, B., Ranđelović, V., Stevanović, V. (1995): Kindingerova čuvarkuća (Sempervivum kindingeri Adamović, Crassulaceae) – nova vrsta u flori Srbije. – Ekologija 30(1-2): 19-25.


  1. Lazić, B., Igić, R., Butorac, B., Petrović, N., Zlatković, B., (1995): Biološka svojstva Allium rotundum L. subsp. waldsteinii (Don.) Soó, Allium sphaerocephalum L. i Allium flavum L. – Savremena poljoprivreda 4: 43-50.


  1. Zlatković, B., Ranđelović, V. (1996): Distribution and ecology of Sedum species (Crassulaceae) in Serbia: I. Sedum tuberiferum Stoj. & Stef., S. Stefco Stef. And S. Aetnense Tineo. – Ekologija 31(1): 65-71.


  1. Ranđelović, V., Amidžić, L., Zlatković, B., Pešić, V. (1997): Contribution to the Flora of Mt. Šar-planina. – The University Thought, Publication in Natural Sciences 4(1): 23-27.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Amidžić, L. (1998): Flora and Vegetation of High-mountain Peat-bogs of Mt. Šar-planina. – The University Thought, Publication in Natural Sciences 5(1): 91-98.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Amidžić, L. (1998): Flora i vegetacija visokoplaninskih tresava Šar planine. – Zaštita prirode 50: 377-399.


  1. Igić, R., Butorac, B., Zlatković, B., Vukov, D., Anačkov, G. (1999): Novi podaci za floru Titelskog brega. – Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta, serija za biologiju 27-28: 74- 83.


  1. Zlatković, B., Ostojić, D., Stevanović, V. (2004): Nova nalazišta runolista (Leontopodium alpinum (L.) Cass.) i dvocvetne ljubičice (Viola biflora L.) u Srbiji. – Zaštita prirode 55(1-2): 97-106.


  1. Zlatković, B., Ranđelović, V., Amidžić, L. (2004): Cotoneaster niger (Thunb.) Fries u flori Srbije. – Zaštita prirode 55(1-2): 107-111.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Dimitrijević, D., Vlahović, T. (2010): Phytogeographical and phytocoenological analysis of the threatened plant taxa in the flora of the Vlasina plateau (SE Serbia). – Biologica Nyssana 1(1-2): 1-8.


  1. Marković, M., Matović, M., Pavlović, D., Zlatković, B., Marković, A., Jotić, B., Stankov-Jovanović, V. (2010): Resources of medicinal plants and herbs collector’s calendar of Pirot County (Serbia). – Biologica Nyssana 1(1-2): 9-22.


  2. Matejić, J. S., Stojanović-Radić, Z. Z., Krivošej, Z. Đ., Zlatković, B. K., Marin, P. D., Džamić, A. M. (2019): Biological activity of extracts and essential oils of two Eryngium (Apiaceae) species from the Balkan Peninsula. - Acta Medica Medianae 58(3): 24-31.
  3. Zlatković, B., Jovanović, M., Stojiljković, B., Krstić, J., Stojanović, M., Stojanović, S., Zdravković, J., Lakušić, D. (2019): Morphological traits of Sedum album sensu stricto (Crassulaceae): variability patterns across the Balkan Peninsula. - Biologia Serbica 41(1): 3-12.
  4. Tomović, G., Zlatković, B., Lazarević, M., Niketić, M. (2016): Viola orbelica (Violaceae), new species for the flora of Serbia. - Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade 9: 67-79.
  5. Niketić, M., Tomović, G., Perić, R., Zlatković, B., Anačkov, G., Djordjević, V., Jogan, N., Radak, B., Duraki, Š., Stanković, M., Kuzmanović, N., Lakušić, D., Stevanović, V. (2018): Material on the Annotated Checklist of Vascular Flora of Serbia. Nomenclatural, taxonomic and floristic notes I. - Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade 11: 101-180.  6. Stojičić, D., Tošić, S., Pavlović, J., Golubović, A., Simonović, J., Zlatković, B. (2017): Factors influencing axillary bud induction on nodal segments of Micromeria pulegium (Rochel) Benth. - Biologica Nyssana 8(1): 93-98.


  7. Stojanović, G., Jovanović, O., Zlatković, B., Jovanović, S., Zrnzevic, I., Ristić, N. (2017): First insight into the chemical composition of essential oils and head space volatiles obtained from fresh leaves and flowers of Peucedanum longifolium Waldst. & Kit. - Biologica Nyssana 8(1): 99-103.
  8. Petrović, G., Stamenković, J., Stojanović, G., Zlatković, B., Jovanović, O. (2018): Essential oil analysis of different plant parts of Geocaryum cynapioides (Guss.) L. Engstrand. - Biologica Nyssana 9(1): 31-35.
  9. Pavlović, D. R., Zlatković, B., Živanović, S., Kitić, D., Golubović, T. (2018): Serbian Rutaceae species: comparison of flavonoid contents, coumarin compounds and radical scavenging activity. - Biologica Nyssana 9(1): 37-43.
  10. Bogosavljević, S., Zlatković, B. (2018): Report on the new floristic data from Serbia II. - Biologica Nyssana 9(2): 63-75.
  11. Jovanović, M., Lakušić, D., Gussev, Ch., Lazarević, P., Zlatković, B. (2019): Morphological variability of endemic Sempervivum ciliosum subsp. ciliosum (Crassulaceae) from the Balkan Peninsula. - Biologica Nyssana 10(2): 113-123. • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Zlatković, B., Ranđelović, V., Ranđelović, N., Jović, D. (1995): Ugroženost i zaštita flore i faune Sićevačke klisure. – 11. Simpozijum „Preventivni inženjering i zaštita životne sredine“, Niš, Zbornik radova, C7-1-C7-4.


  1. Igić, R., Lazić, B., Merkulov, Lj., Butorac, B., Zlatković, B. (1997): Ecomorphological characteristic of drought-resistance in wild and cultivated species from genus Allium L. – Drought and plant production, Belgrade, Proceedings 1: 541-547.


  1. Anačkov, G., Vukov, D., Zlatković, B., Krstić, L. (1998): Fumaria jankae Hausskn. 1873 in Flora of Vojvodina (Yugoslavia). – Third International Symposium Interdisciplinary Regional Research (Hungary, Romania, Yugoslavia), Novi Sad, Yugoslavia, Proceedings, 501-504.


  1. Milosavljević, V., Ranđelović, V., Zlatković, B., Ranđelović, N. (2006): Forest communities of Rudina Mt. And their economical significance. In: Pešić, V., Hadžiablahović, S. (eds.). – II International Symposium of Ecologist of the Republic of Montenegro, Podgorica, Republic of Montenegro, Proceedings, 83-92.


  1. Avramović, D., Nikolić, Lj., Zlatković, B., Ranđelović, N. (2008): The proposal of rare plant species of the valley of river Pčinja nominated for protection. – III Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, Struga, Republic of Macedonia, Proceedings, 182-186.


  1. Ćupina B., Mikić A., Zorić L., Krstić Đ., Antanasović S., Zlatković, B., Erić P. (2012): Ex situ evaluation of forage yield components and forage yields in wild populations of French vetch (Vicia serratifolia Jacq.) from Serbia. Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin, Poland, Grassland Science in Europe, 17:673-675.


  2.   • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Zlatković, B., Ranđelović, V., Ranđelović, N. (1993): Građa za floru jugoistočne Srbije. - III Simpozijum o flori jugoistočne Srbije, Pirot, Zbornik radova, 95-110.


  1. Savić, D., Zlatković, B. (1997): Tri nove biljke za floru Srbije. - II Simpozijum o flori Srbije, IV Simpozijum o flori jugoistočne Srbije, Vranje, Zbornik radova, 5-11.


  1. Zlatković, B., Ranđelović, V., Jović, D. (1998): Građa za floru jugoistočne Srbije II. - V Simpozijum o flori jugoistočne Srbije, Zaječar, Zbornik radova, 37-41.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Jušković, M. (2000): Endemična flora Suve planine u istočnoj Srbiji. - VI Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Soko Banja, Niš, Zbornik radova, 61-71.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Jušković, M., Živojinović, Lj., (2000): Ugroženost flore Suve planine. - VI Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Soko Banja, Niš, Zbornik radova, 303-322.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Jušković, M. (2002): Astragalus wilmottianus Stoj. nova vrsta u flori Srbije. - 7th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Dimitrovgrad, Proceedings, 1-4.


  1. Zlatković, B., Ranđelović, V., Jušković, M., Marković, M. (2005): New floristic records in Serbia and northern Macedonia. - 8th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and neighbouring regions, Niš, Proceedings, 1-5.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Jušković, M. (2005): Analiza korovske flore jugoistočne Srbije. - 8th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and neighbouring regions, Niš, Proceedings, 47-61.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Jušković, M. (2005): Lekovite biljke planine Radan u južnoj Srbiji. - 8th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and neighbouring regions, Niš, Proceedings, 75-81.


  1. Ranđelović, V., Matejić, J., Zlatković, B. (2008): Močvarna vegetacija reda Phragmitetalia u jugoistočnoj Srbiji. - 9th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and neighbouring regions, Niš, Proceedings, 9-18.


  1. Ranđelović, V., Matejić, J., Zlatković, B. (2008): Flora i vegetacija Batušinačkih bara kod Niša. - 9th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and neighbouring regions, Niš, Proceedings, 19-40.


  1. Bogosavljević, S., Zlatković, B., Ranđelović, V. (2008): Flora klisure Svrljiškog Timoka. - 9th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and neighbouring regions, Niš, Proceedings, 41-54.


  1. Petrović, B., Ranđelović, V., Zlatković, B. (2008): Flora i vegetacija Krupačkog blata kod Pirota u istočnoj Srbiji. - 9th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and neighbouring regions, Niš, Proceedings, 63-72.


  1. Ranđelović, V., Zlatković, B., Dimitrijević, D. (2008): Fitogeografska analiza flore Lalinačke slatine. - 9th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and neighbouring regions, Niš, Proceedings, 73-82.


  1. Rakić, S., Ranđelović, V., Zlatković, B. (2008): Fitogeografska i ekološka analiza urbane flore Požarevca. - 9th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and neighbouring regions, Niš, Proceedings, 101-118.


  1. Stanković, J., Ranđelović, V., Zlatković, B. (2008): Flora Crvenog brega kod Gnjilana (Kosovo). - 9th Symposium on the flora of Southeastern Serbia and neighbouring regions, Niš, Proceedings, 119-126.

  2. Zlatković, B., Jenačković, D., Milošević, Đ., Drndarević, M., Nikolić, M. (2017): Abundance of Critically Endangered Stachys milanii decline with increasing density of vegetation from habitat. - The 2nd International symposium on nature conservation: „Nature conservation – experiences and perspectives“, Proceedings, Novi Sad, Serbia, 119-129.

Poslednji put izmenjeno petak, 14 maj 2021 17:38