Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 01.02.2014.

Snežana Živković-Zlatanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 19.3.1965.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filizofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Matematika
 • Godina diplomiranja: 1988.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Snežana Č. Živković-Zlatanović, Vladimir Rakočević, Dragan S. Djordjević,


  Fredholm theory, Univezitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Snežana Č. Živković-Zlatanović, Dragan S. Djodjević, Robin E. Harte, Bhagwati  P. Duggal, On polynomially Riesz  operators, Filomat, 28:1,2014, 197-205.

  2. Snežana Č. Živković-Zlatanović, Dragan S. Djordjević, Robin E. Harte, Polynomially Riesz perturbations, Journal of Mathematical Analysis and
   Applications, 408, 2013, 442-451.

  3. Snežana Č. Živković-Zlatanović, Dragan S. Djodjević, Robin E. Harte, Ruston, Riesz and perturbation classes, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 389(2), 2012,  3237-3245.

  4.  Dragan S. Djodjević, Snežana Č. Živković-Zlatanović, Robin E. Harte, Spectral permanence for the Moor-Penrose inverse, Proc. Amer. Math. Soc. 140(9), 2012, 3237-3245.

  5. Snežana Č. Živković-Zlatanović, Dragan S. Djodjević, Robin E. Harte, On left and right Browder operators, Jour. Korean Math. Soc. 48, 2011, 1053-1063.

  6. Snežana Č. Živković-Zlatanović, Dragan S. Djodjević, Robin E. Harte, Left-right Browder and left-right Fredholm operators, Integr. Equ. Oper. T. 69, 2011, 347-363.

  7. Snežana Č. Živković-Zlatanović, Robin E. Harte, On almost essentially Ruston elements of a Banach algebra, Filomat, 24:3, 2010, 149-155.

  8. Eberhard Malkowsky, Vladimir Rakočević, Snežana Živković-Zlatanović, Matrix transformations between the sequence spaces  wp0 (Λ) , vp0 (Λ),  cp0 (Λ) (1<p<∞) and certain BK spaces, Applied  Mathematics and Computation, 147, 2004, 337-396.

  9. Vladimir Rakočević, Snežana Živković, On lower Gelfand and Kolmogorov numbers, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, 30(8), 1999, 777-785.


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Dragan S. Djodjević, Snežana Č. Živković-Zlatanović, Robin E. Harte, Fredholm theory in irreducible C*-algebras, Functional Analysis, Approximation and Computation, 4:1, 2012, 39-44.

  2. Eberhard Malkowsky, Vladimir Rakočević, Snežana Živković-Zlatanović, Matrix trasformations between the sequence space bv^p and certain BK spaces, Bulletin Academie Serbe des Sciences et des Arts,  27, 2002, 33-46.

  3.  Snežana Živković-Zlatanović, On measures of non-strict singularity and non-strict-cosingularity, Mat. Vesnik, 54, 2002, 1-7.

  4. Snežana Živković-Zlatanović, Semi-Fredholm operators and perturbation functions, Filomat, 11, 1997, 77-88.


  5.  Snežana Živković, Semi-Fredholm operators and perturbations, Publ. Inst. Math. Beograd, 61, 1997, 73-89

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:


  1. Snežana Živković, Semi-Fredholm operators and stability of index, Proceedings of the II Mathematical conference in Priština, 1996, 161-164.


Poslednji put izmenjeno subota, 01 februar 2014 01:32