Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 01.02.2014.

Dragana Vušković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.03.1973.
 • Mesto rođenja: Vršac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Geološki/ Geologija/Petrologija i geohemija
 • Godina diplomiranja: 2002.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Jovanović V., Carević I., Vušković D., Taherpour Khalil Abad М. 2012. Pregled i mogućnosti zaštite nekih transgraničnih (Istočna Srbija-Bugarska) stratigrafsko-paleontoloških geoobjekata. Glasnik srpskog geografskog društva, 92 (1), 171-179.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Jovanović V., Carević I., Vušković D. 2012. Uticaj specifičnosti prirodnih uslova na mogućnost korišćenja prirodnih resursa u gradskim opštinama.  Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Republička agencija za prostorno planiranje, 481-484, Beograd.


   


  2. Vušković D., Carević I., Jovanović V. 2012. Mogućnosti korišćenja prirodnih voda za vodosnabdevanje grada Vršca. Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakutet, Republička agencija za prostorno planiranje, 671-575, Beograd. 


   


  3. Jovanović V., Carević I., Vušković D. 2013. Status geoloških resursa u prostornim planovima zaštićenih područja. Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu. Geografski fakultet, knj. 2, 71-76, Beograd.


   


  4. Vušković D., Carević I., Jovanović V. 2013.Koncept prečišćavanja, tretman i upravljanje komunalnim otpadnim vodama grada Vršca. . Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu,  Geografski fakultet, knj. 2, 595-600, Beograd.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Jovanović V., Мarić D. 2006. Mineralne sirovine Azbukovice. Naučni skup: Balkansko poluostrvo Jovana Cvijića. Centar za kulturu Vuk Karadžić,  65-74, Loznica.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 03 februar 2014 20:39