Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.03.2016.

Milena Stojanović Stošić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.02.1977. godine
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Akademija umetnosti Novi Sad
 • Odsek / Grupa / Smer: Likovne umetnosti, slikarstvo
 • Godina diplomiranja: 2001.god.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Стојановић Стошић, М. и Стошић, Д. (2020). Ликовна култура 3 Уџбеник за трећи разред основне школе. Београд: Вулкан издаваштво, Вулкан знање.

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Стојановић, М. (2009). Како писар из Лувра види свет. Методичка пракса, 2-3, (IX), 240-244. YU ISSN 0354-9801 

  2. Стојановић, М. (2010). Истраживање визуелних уметности кроз рад ликовне радионице. Годишњак Учитељског факултета у Врању, (1), 407-410. ISSN 1820-3396. COBISS.SR-ID 174488844 

  3. Стојановић, М. (2011). Приказ изложбе ликовних уметника из Великог Трнова, Бугарска. Методичка пракса, 2, (XI), 309-311. YU ISSN 0354-9801 

  4. Стојановић, М. (2012). Важност посматрања уметничких дела у нижим разредима основне школе. Годишњак Учитељског факултета у Врању, (3), 471-474. ISSN 1820-3396. COBISS. SR-ID 174488844

  5. Стојановић Стошић, М., Стојадиновић, А. (2016). Инструментална композиција као подстицај на ликовни израз. Годишњак Педагошког факултета у Врању, (7), 375-380. ISSN 2466-3905.COBISS.SR-ID 221686284 УДК 371.3::78::73/76

  6. Стојановић Стошић, М. (2017). Развијање креативних способности деце кроз наставу ликовне културе применом тактилних, визуелних и аудитивних подстицаја. Годишњак Педагошког факултета у Врању, (8), 311-324. ISSN 2466-3905. COBISS.SR-ID 221686284 УДК 37.036:373.32 371.3::75]:159.954-053.5 

  7. Stojanović Stošić, M., Stajić, J. (2021). Creative games with different materials in arts education. Facta Universitatis, Series: Teaching, learning and teacher education, Vol. 5, No 2, 123–135. ISSN 2560-4600 (Print) ISNN 2560-4619 (Online) COBISS.SR-ID 241074956 UDC 73/76::371.3; 371.213.1::73/76 (497.11 Vranje); 371.3:75::159.954)

  8. Stojanović Stošić, M. (2021). Development of creative abilities through arts education. Teme, 45/2, 545–558. https://doi.org/10.22190/TEME200620032S UDK 371.214

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Стојановић Стошић, М. (2013). Значај ликовне интерпретације лектире за I и II разред основне школе. У: Денић, С. (уред.): Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста. Тематски зборник Учитељског факултета у Врању. ISBN 978-86-6301-005-5, COBISS.SR-ID 199702540 

  2. Anđelković, A., Stojanović Stošić, M., Stanković, D. (2020). Developing Entrepreneurial Competencies in Students and Teachers by Stimulating Creativity. In Savić, V., Cekić-Jovanović, O. (Eds.). Professional Competences for Teaching in the 21st Century. Jagodina: Faculty of Education. ISBN 978-86-7604-194-7

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

      

  1. Нешић, М., Стојановић Стошић, М. (2021). Могућности и значај виртуелне посете музејима на часовима ликовне културе. Научни скуп Имплементација нових технологија у образовни систем, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Врање, 26. 11. 2021. год. (у штампи)

Poslednji put izmenjeno utorak, 21 jun 2022 23:35