Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.10.2017.

Zoran Momčilović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 03.08.1955.
 • Mesto rođenja: Suvojnica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet za fizičku kulturu, Beograd
 • Godina diplomiranja: 1978.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Stavovi studenata prema fizičkom vaspitanju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014.

  Z. Momčilović, Vreme, ljudi, događaji, Učiteljski fakultet Vranje, CID – Centar za izdavačku delatnost, Vranje, 2009.

  Z. Momčilović,   i sar. Škola u prirodi, Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju, Centar za naučniistraživački rad, Vranje, 2007.

  Z. Momčilović, Vrednosti, interesovanja i angažovanje u fizičkom vaspitanju, Istraživanja na učiteljskim fakultetima u Srbiji, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2006.

 • Knjige i udžbenici:

  Z. Momčilović, Jasika i grm, Sven, Niš, 2016.

  Z. Momčilović, Nepreboli, Sven, Niš, 2013.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Fizičko vaspitanje i sport, Učiteljski fakultet u Vranju, Aurora, Vranje, 2013.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Metodika nastave fizičkog vaspitanja, Praktikum, Četvrto izmenjeno izdanje, Sven, Niš, 2013.

  Z. Momčilović, Metodika fizičkog vaspitanja, Aurora, Vranje, 2011.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Fizičko vaspitanje i sport, Aurora, Vranje, 2010.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Metodika nastave fizičkog vaspitanja, Praktikum, Treće izmenjeno izdanje, Aurora, Vranje, 2010.

  Z. Momčilović, Metodika fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju, Centar za naučnoistraživački rad, Vranje, 2008.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Metodika nastave fizičkog vaspitanja, Praktikum, Drugo izmenjeno izdanje, Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju, Centar za naučnoistraživački rad, Vranje, 2007.

  Z. Momčilović, Metodika nastave fizičkog vaspitanja, Praktikum, Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2006.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Z. Momcilovic, D. Okiljević, Uticaj morfoloških karakteristika na rezultate eksplozivne snage kod učenika razredne nastave, Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, Knjiga 8, 1/2017, Pedagoški fakultet u Vranju, Univerzitet u Nišu, 2017, 297-304.

  Z. Momčilović, Correlation between interest in sport and recreation and other interests of fiture teache, Didaktika-Slovenica, Pedagoška Obzorja, Slovenija, 2016, letnik 31, br. 3-4. Str. 133-141.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Attitudes of the students of the teacher-training faculty in vranje towards physical education. Facta Universitatis Series: Physical Education and Sport,14 (3), 2016, 455-462.

  Z. Momcilović, Physical education from Saint Andrew’s praeparandus to faculties of teacher education, Teme, 2016, XL (3), pp. 1021-1032.

  Z. Momčilović, Interest in physical activity in a factor analysis of young people’s interest. Didactica Slovenica, Pedagoška obzorja, 2015, letnik 30, бр. 1. Str. 75-85

  Z. Momčilović, R. Bojanić, Povezanost motoričkih sposobnosti sa brzinom trčanja 50 metara kod učenika osnovnoškolskog obrazovanja, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Vranje, 2015, 151-156.

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Uticaj kružnog metoda rada na razvoj dinamičke snage, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014, 447-458.

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Razvoj biomotoričkih dimenzija kod učenika IV razreda OŠ Predrag Deverdžić u Vranjskoj Banji, Godišnjak IV Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013, 331-347.

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Razvoj biomotoričkih dimenzija kod učenika IV razreda OŠ Predrag Deverdžić u Vranjskoj Banji, Godišnjak IV Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2013, 331-347.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Igre, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2012, 291-303.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Posebne kategorije učenika u procesu obučavanja u nastavi fizičkog vaspitanja, Obrazovna tehnologija, Centar za menadžment u obrazovanju, Beograd, 2010.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Z. Momčilović, Pevanje i pevušenje, Gordana Vlajić, Izložba reči, Izdavači ARTE i Dobar aslov, Beograd, 2015. Književne novine, maj-jun 2017, Beograd, str. 19.

  Z. Momčilović, Religija u ogledalu porodične pedagogije, Saglasje, Časopis Eparhije niške za hrišćansku prosvetu i kulturu, Broj 1-2, decembar, Prosvetna eparhija niška, Niš, 2014, 38-42.

  Z. Momčilović, Neposlato pismo Momu Kaporu, Pomak, Godina XVII, Broj 61-64, Januar-decembar, Leskovac, 2013.

  Z. Momčilović,  Kaurine, brate, Buktinja, Časopis za književnost, umetnost i kulturu, Krajinski književni klub, Br, 36. Negotin. 2013, 74-81.

  Z. Momčilović, S. Okičić, V. Momčilović, Biomehanika kretanja, Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2010, 381-391.

  Z. Momčilović, O. Momčilović, Mobing i mogućnosti suzbijanja terora, Metodička praksa,  br. 4/2008, Beograd, Srbija, 2008, 68-79.

  Z. Momčilović, Jedna zaboravljena sportska tradicija,  Fizička kultura, Br. 5/83. Beograd, 1983.

  Z.  Momčilović, Tehnika i metodika na učenje na karate udarot MAE-GERI, Fizička kultura, Spisanie na sojuzot na pedagozite na fizička kultura na Makedonija, 1983/2. Skoplje, 1983.

  C. Simonović, Z. Momčilović, Biomehanička analiza direktnog udarca rukom OI-ZUKI, Fizička kultura, Br. 1/85, Beograd, 1985.

  T. Milošević, Z. Momčilović, Ocena držanja tela učenika Obrazovnog centra M. Pijade u Surdulici i predlog za sanaciju nađenog stanja, Zbornik radova, sv. IV, Pedagoška akademija Ivo Andrić – Vranje, Vranje. 1986, 115-124.

  Z. Momčilović, Povodom 35 godina nasztavnog rada prof. Branislava Stefanovića, Zbornika radova, Sv. II, Pedagoška akademija Ivo Andrić – Vranje, Vranje, 1987.

  Z. Momčilović, Anatomija ljudske destruktivnosti, Zbornik radova, sv. V, Pedagoška akademija Ivo Andrić – Vranje, Vranje, 1987, 131-145.

  Z. Momčilović, Ratna svedočenja iz Bosne, Prikaz knjige Dikice Stanisavljević, Srpska književna zajednica, Beograd. Slobodna reč, Vranje 1987.

  Z. Momčilović, Pedagog fizičke kulture kao subjekat u promenama nekih vaspitnih funkcija fizičke kulture, Univerzitet u Nišu, Zbornik radova Učiteljskog fakultta u Vranju, Knjiga II, Vranje, 1995, 197-202.

  Z. Momčilović, Stručno slovo o vrednostima i potrebama u fizičkoj kulturi, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Vranju, Sv. 3, Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 1996, 175-184 .

  Z. Momčilović, Interesovanja učenika i studenata posmatrano prema mernim karakteristikama faktorskih rezultata procene interesovanja za fizičku (sportsku) aktivnost, Zbornik radova, Sveska IV,  Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju , Vranje, 1997.

  Z. Momčilović, Vežbanje na makivari i džaku u karate sportu kao mogućnost uvećanja snage i brzine udarca, Zbornik radova, Sveska V, Pedagoška akademija Ivo Andrić – Vranje, Vranje, 1998, 115-127.

  Z. Momčilović, Iskoračimo iz sportskog voluntarizma, Slobodna reč, Objavljeno 08. 10. 1999. Vranje.

  Momčilović, Z. Angažovanost u fizičkom vaspitanju, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, knjiga VII, Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju , Vranje, 2000, 195-202.

  Z. Momčilović, Bela Hamvaš: Antologija humana, Univerzitet u Nišu, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Vranju, knjiga VIII, Učiteljski fakultet-Vranje, Vranje, 2001, 304-308.

  Z. Momčilović, In memoriam, Branislav Stefanović (1930-2003), Univerzitet u Nišu, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Vranju, knjiga X, Učiteljski fakultet-Vranje, Vranje, 2003, 265-266.

  Z. Momčilović, Antropološke osnove osnove fizičkog vaspitanja, Zbornik Učiteljskog fakulteta Vranje, Knjiga XI, Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2004, 283-289.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Efekti dodatnog programa vežbi koordinacije u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja na neke motoričke sposobnosti, Zbornik radova VII međunarodne konferencije „Sportske nauke i zdravlje“, Panevropski univerzitet „APERION“, Banja Luka, 2017, 186-191.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Kanoničke relacije funkcionalnih sposobnosti sa sprinterskom brzinom kod učenika osnovnih škola, Zbornik radova VII međunarodne konferencije „Sportske nauke i zdravlje“, Panevropski univerzitet „APERION“, Banja Luka, 2017, 171-176.

  B. Pljakič,  A. Međedović, A. Bilalović,  N. Ceković,  Z. Momčilović,  D. Erović, Savremeni pristup Angažovanja više faktora na razvoj i ulogu nastave fizičkog vaspitanja, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti Beograd, Centar za nauku i kulturu Naukom Novi Pazar, Centar za nove tehnologije i održivi razvoj Centehor, Edicija, Bezbednost u posmodernom ambijentu, Inovacije agrobiznis i ekologija, Zbornik radova-Proceedings, Novi Pazar, 2017, 179-196.

  B. Pljakić, J. Maksimović, Z. Momčilović, A. Bilalović, A. Preljević, Analiza vrednovanja osnovnih parametara uspeha učenika na kraju osmog razreda osnovne škole iz oblasti fizičkog vaspitanja, Panevropski univerzitet „APERION“, Zbornik radova V međunarodne konferencije „Sportske nauke i zdravlje“, Banja Luka, 2015, 368-378.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Nauka i fizička kultura, Zbornik radova Znanje i korist, Filozofski fakultet u Nišu, Niš, 2013, 504-515.

  B. Međedović, Z. Momčilović, Stavovi učenika četvrtog razreda osnovne škole njihovih roditelja prema nastavi fizičkog vaspitanja, Zbornik radova IV međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Tuzla, 2011, 172-177.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Z. Momčilović, V. Momčilović, M. Stamatović, Osnovne karakteristike savremenog sporta, Tematski zbornik „Savremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učiteljskim (pedagoškim) fakultetima”, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014, 327-337.

  Z. Momčilović, Filozofska terminologija i fizička kultura, Tematski zbornik „Mogućnosti modifikovanja metodike vaspitno-obrazovnog rada i metodike razredne nastave, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2014, 112-121.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, B. Dragić, O potrebi filozofije telesnog vežbanja, Zbornik radova naučne konferencije „Fizička kultura i moderno društvo“, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Jagodina, 2013, 347-353.

  Z. Momčilović, Nezaobilazni dečji pisac Budimir Nešić, Tematski zbornik „Kniiževnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta, Učiteljski fakkultet u Vranju, Vranje, 2013, 339-350.

  Z. Momčilović, Pogled iskosana “Dve zlatne jabuke” Ljubiše Rajkovića Koželjca, Naše stvaranje, br, 13, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija – Aleksinac, Aleksinac, 2013.

  Z. Momčilović, Simbolika bajke „Ozelenoj zmiji i lepoj Ljiljani“, Tematski zbornik „Kniiževnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta, Učiteljski fakkultet u Vranju, Vranje, 2013, 467-478.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Konstitutivni principi fizičke kulture kao naučne delatnosti, Tematski zbornik „Učitelj u balkanskim kulturama“, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2011, 214-221.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Metodski postupak obuke direktnog udarca rukom oi zuki, Zbornik „Naše stvaranje“ br. 10, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija - Aleksinac, Aleksinac, 2011, 403-417.

  V. Momčilović, Z. Momčilović, Lepo i ružno u sportu, Zbornik „Naše stvaranje“ br. 10, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija - Aleksinac, Aleksinac, 2011, 418-424.

  Z. Momčilović, V. Momčilović, Biomehanička analiza odgovarajućih parametara skoka u dalj, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Vranju, Učiteljski fakultet u Vranju, Vranje, 2008, 279-298.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 26 novembar 2017 14:23