Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 16.12.2019.

Milica Aleksić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.6.1991.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Srbistika
 • Godina diplomiranja: 2014.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Научни и стручни радови:

  Милица Алексић, „Приповедач Драгиша Васић и Први светски рат“, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ. VII, 2016, стр. 319–325. УДК 821.163.41“1914/1918“ 

  Милица Алексић, „Човек у приповеци Слободана Џунића Кад залази, сунце је најлепше“, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ. VIII, 1/2017, стр. 217–223.  УДК 821.163.41.09 Џунић С. 

  Милица Алексић, „Фигура мајке у романима Симе Жикића“, Сима Жикић, сведок времена, зборник радова, Народна библиотека „Његош“, Књажевац, 2017, стр. 41–49. УДК 821.163.41.09-31 Жикић С. 

  Милица Алексић, „Феноменолошки приступ приповеци Борисава Станковића Печал“, Годишњак Педагошког факултета у Врању, књ. IX, 1/2018, стр. 93–103. УДК 821.163.41.09-32 Станковић Б. 

  Милица Алексић, „Друштвена функција романа Бранислава Нушића Општинско дете“, Philologia Mediana, год. X, бр. 10, Филозофски факултет у Нишу, 2018, стр. 191–204. УДК 821.163.41.09-31 Нушић Б. 

  Милица Алексић, „Путописни свет Симе Матавуља“, Годишњак за српски језик, год. XXX, бр. 17, Филозофски факултет у Нишу, 2019, стр. 23–32. УДК 821.163.41.09-992 Матавуљ С. 

   Милица Алексић, "Игра и метаморфозе у бајци Зачарани чичак Гроздане Олујић", Детињство: часопис о књижевности за децу, год. XLV, бр. 4, зима 2019, стр. 34–38. UDC 821.163.41–93–342.09 Olujić G.

  Критички прикази:

  Милица Алексић, „Фактографија и фикција“ (Душан Иванић, Догађај и прича: Српска мемоарско-аутобиографска проза, Филозофски факултет у Нишу, Филолошки факултет – Београд, 2015), Philologia Mediana, год. VIII, бр. 8, Филозофски факултет у Нишу, 2016, стр. 847–851.  УДК 821.163.41.09»18/19»(049.32)

  Милица Алексић, „Поводом сто седамдесет година од рођења српског Гогоља“ (Поетика Милована Глишића, зборник радова, ур. Душан Иванић, Ваљево: Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“, 2017), Philologia Mediana, год. X, бр. 10, Филозофски факултет у Нишу, 2018, стр. 722–726. УДК 821.163.41.09 Глишић М.(049.32)

  Милица Алексић, „Човек пева о апсурду после рата“ (Драгослав Михаиловић, Преживљавање, Сабрана дела Драгослава Михаиловића, књ. 11, Лагуна, Београд, 2019), Градина: часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 89/2019, стр. 210–212.

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Милица М. Алексић, „Родитељство у роману Госпођица Иве Андрића“, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са XIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 26 – 27. X 2018, Књ. 2, Бебе, ур. Драган Бошковић и Часлав Николић, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 2019, стр. 367–373. 821.163.41-31.09 Andrić I. 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Милица Алексић, „Феномен мушкости у прози Светолика Ранковића“, Савремена проучавања језика и књижевности, зборник радова са VIII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 2.4.2016. на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, год. VIII/ књ. 2, 2017, стр. 159–166. 163.41-3.09 Ranković S. 

  Милица М. Алексић, „Модерна митологија: Ујдурме и зврчке из античке Грчке Љубивоја Ршумовића“, Књижевно дело Љубивоја Ршумовића, Зборник радова са научног скупа одржаног 28. септембра 2018. на  Педагошком факултету у Ужицу, ур. Снежана Маринковић, Ужице, 2019, стр. 371378. ISBN 978-86-6191-061-6   УДК 821.163.41.09-93-1

   

Poslednji put izmenjeno petak, 14 februar 2020 18:15