Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 08.01.2014.

Nela Malinović-Jovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05. 02. 1968.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Matematički fakultet u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Računarstvo i informatika
 • Godina diplomiranja: 1996
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.      Malinović, T., Malinović-Jovanović, N. (1997). Neka razmatranja o pojmovnom shvatanju i programskim zahtevima u početnoj nastavi matematike. Zbornik radova UF, knjiga IV, Vranje, 31-36. (ISSN 0354-5997)

  2.      Malinović-Jovanović, N. (1998). Skupovni i brojevni pristup pri obradi pojma množenja u početnoj nastavi matematike. Zbornik radova UF, knjiga V, Vranje, 93-100. (ISSN 0354-5997)

  3.      Malinović-Jovanović, N. (1999). Programski zahtevi sadržaja o razlomcima u II i III razredu osnovne škole. Zbornik radova UF, knjiga VI, Vranje, 79-99. (ISSN 0354-5997)

  4.      Malinović-Jovanović, N. (2000). Zaključivanje u matematici. Zbornik radova UF, knjiga VII, Vranje, 187-194. (ISSN 0354-5997)

  5.      Malinović-Jovanović, N. (2001). Metodički pristup izvođenju algoritama množenja i deljenja u hiljadi. Zbornik radova UF, knjiga VIII, Vranje, 223-232. (ISSN 0354-5997)

  6.      Malinović-Jovanović, N. (2002). Teorijski okvir razjašnjenja pojma prirodnog broja. Zbornik radova UF, knjiga IX, Vranje, 219-238. (ISBN 86-82695-06-5)

  7.      Malinović-Jovanović, N. (2002). Priprema za realizaciju časa matematike. Metodička praksa, br. 1-2, Beograd, 44-54. (YU ISSN 0354-9801, UDK 37)

  8.      Malinović-Jovanović, N. (2004). Анализа на Националниот курикулум во Англија за учениците на возраст од 5 – 11 години I део. Prosvetno delo, br. 2, Skopje, 45-58. (ISSN 0350-6711, COBISS.MK-ID 28539402)

  9.      Malinović-Jovanović, N. (2004). Анализа на Националниот курикулум во Англија за учениците на возраст од 5 – 11 години II део. Prosvetno delo, br. 3, Skopje, 51-63. (ISSN 0350-6711, COBISS.MK-ID 28539402)

  10.  Malinović-Jovanović, N. (2004). Skupovni i brojevni pristup izgrađivanja i formiranja pojmova prirodnih brojeva – prednosti i nedostaci. Zbornik radova UF, knjiga XI, Vranje, 247-264. (ISBN 86-82695-20-0, COBISS.SR-ID 155301127)

  11.      Malinović-Jovanović, N. (2006). Efikasnost ostvarivanja zadataka nastave matematike u prvom razredu osnovne škole. Pedagogija, LXI, br. 2, Beograd, 180-189. (UDK 37.014.54, ISSN 0031-3807)

  12.      Malinović-Jovanović, N. (2008). Taksonomski kalsifikator i stepen operacionalizacije programskih zadataka nastave matematike u mlađim razredima osnovne škole. Inovacije u nastavi, br. 1, Beograd, 40-50. (YU ISSN 0352-2334, COBISS.SR-ID 4289026)

  13.      Malinović-Jovanović, N. (2008). Efikasnost ostvarivanja programskih zadataka nastave o prirodnim brojevima u III razredu osnovne škole. Zbornik radova UF, knjige XII-XIII, Vranje, 249-267. (ISSN 0354-5997, COBISS.SR-ID 155301127)

  14.      Bogdanović, S., Malinović-Jovanović, N. (2009). Taksonomski model i stepen ostvarenosti zadataka nastave matematike u III razredu osnovne škole. Pedagogija, LXIV, br. 4, Beograd, 618-632. (ISSN 0031-3807, UDK 371.3)

  15.      Malinović-Jovanović, N. (2009). Ефикасност на остварувањето на програмските задачи на наставата за природните бројеви во II одделение. Prosvetno delo, br. 1, Skopje 53-70. (ISSN 0350-6711, UDK 373.3.025-057.874, COBISS.MK-ID 28539402)

  16.      Malinović-Jovanović, N. (2010). Taksonomski model u funkciji inoviranja nastavnog programa matematike u osnovnoj školi, Godišnjak Učiteljskog fakulteta, br. 1, Vranje, 193-220. (ISSN 1820-3396, UDK 37.014.54, COBISS.SR-ID 174488844)

  17.      Malinović-Jovanović, N. (2011). Razvijanje pojma broja. Godišnjak Učiteljskog fakulteta, br. 2, Vranje 197-210. (ISSN 1820-3396, UDK 371.3::511.11, COBISS.SR-ID 174488844)

  18.      Malinović-Jovanović, N. (2012). Povezanost postignuća učenika u okviru sadržajnog i kognitivnih domena u III razredu osnovne škole. Godišnjak Učiteljskog fakulteta, br. 3, Vranje, 247-264. (ISSN 1820-3396, UDK 511.11::371.3; 37.016:51-028.31, COBISS.SR-ID 174488844)

  19.      Malinović-Jovanović, N., Maričić, S. (2013). Shvatanje matematičkih pojmova i stepen ostvarivanja programskih zadataka nastave matematike. Pedagogija, LXVIII, br. 1, Beograd, 111-121. (ISSN 0031-3807, UDK 371.3::51; 159.955.2.072-057.874) 

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1, Malinović-Jovanović, N. (2011). Problemska nastava u funkciji ostvarivanja ciljeva i zadataka početne nastave matematike. U: Zbornik rezimea sa II međunarodne konferencije „Metodički aspekti nastave matematike“, (str. 59).  Jagodina: Pedagoški fakultet. (ISBN 978-86-7604-097-1, UDK 371.3::51(048), COBISS.SR-ID 183683084)

  2. Malinović-Jovanović, N., Milojević, M. (2012). Priča i motivacija pri izgrađivanju i formiranju početnih matematičkih pojmova. U S. Denić (ur.):  Međunarodni naučni skup „Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta, (str. 36, 37). Učiteljski fakultet, Vranje.  (ISBN 978-86-82695-93-6)

  3, Malinović-Jovanović, N. (2012). Problemska nastava u funkciji ostvarivanja ciljeva i zadataka početne nastave matematike. U: N. Vulović (ur.): Metodički aspekti nastave matematike II, (str. 53-66). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.  [ISBN: 978-86-7604-089-6; UDK 371.3::51, 371.315.7; COBISS.SR-ID 195754252]

  4. Malinović-Jovanović, N., Milojević, M. (2013): Priča i motivacija pri izgrađivanju i formiranju početnih matematičkih pojmova. U: S. Denić (ur.):  Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta, (str. 176-188). Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju. (ISBN 978-86-6301-005-5, UDK 371.3::821.09-93(082), 821.163.41.09-93(082), COBISS.SR.ID 199702540)

  5, Maričić, S., Špijunović, K. & Malinović-Jovanović, N. (2013). The role of tasks in the development of students’ critical thinking in initial teaching of mathematics. In J. Novotná & H. Moraová (Eds.), International Symposium Elementary Mathematics Teaching SEMT ‘13 (pp. 204-212). Prague: Charles University in Prague, Faculty of Education. (ISBN 978-80-7290-637-6)

  6, Mаlinović-Jovаnović, N., Mаričić, S. (2013). Operаcionаlizаcijа obrаzovnih stаndаrdа i tаksonomski model ciljevа i zаdаtаkа nаstаve mаtemаtike. u Nаučni skup: Kа kvаlitetnom bаzičnom obrаzovаnju i vаspitаnju – stаndаrdi i efekti. Beogrаd: Učiteljski fаkultet, str. 47. (ISBN 978-86-7849-183-2, UDK 373.3/.4.014.3(048), 371.3(048), COBISS:SR-ID 201641996)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Malinović-Jovanović N. (2007). Priroda i prirodni brojevi u njoj. U: Teorijsko-metodološke osnove projekta Škola u prirodi, (str. 152-153). Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju. (ISBN 86-82695-39-1, UDK 371.3::511.1, COBISS.SR-ID 139697164)

  2. Malinović-Jovanović, N. (2005). Savremeni program za savremene tokove u obrazovanju za mlađe razrede osnovne škole. U: Savremeni tokovi u obrazovanju nastavnika, (str. 381-405). Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju. (ISBN 86-82695-21-9, COBISS. SR-ID 125756428)

  3, Malinović-Jovanović, N. (2011). Primena taksonomskog modela na određivanje razlike u kvalitetu znanja učenika različitih obrazovnih uzrasta. U: Zbornik radova sa naučnog skupa “Nauka i politika“; knjiga 5/3, (str. 141-154). Pale: Filozofski fakultet. [ISBN978-99938-47-16-8; UDK 51(082), 004(082), 001:32(082); ISSN 1840-2402; COBISS.BH-ID 2008600].

  4, Malinović-Jovanović, N. (2012). Povezanost postignuća učenika o prirodnim brojevima u okviru sadržajnog i kognitivnog domena u IV razredu osnovne škole. U M. Pikula (ur.): Nauka i identitet, Prva matematička konferencija Republike Srpske, knj. 6/3, (str. 245–261). Pale: Filozofski fakultet. [ISBN 978-99938-47-41-0; UDK 51(082), 001(082), ISSN 1840-2402, COBISS.BH-ID 2760216]

  5, Mаlinović-Jovаnović, N., Stojаnović, S. (2013). Efikаsnost ostvаrivаnjа progrаmskih zаdаtаkа nаstаve mаtemаtike i opeerаcionаlizаcijа znаnjа učenikа. U: Nаučni skup: Nаstаvа i učenje – kvаlitet vаspitno-obrаzovnog procesа. Užice: Učiteljski fаkultet, (str. 473-482). (ISBN 978/86/6191/015/9; UDK 371.3::51)