Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 08.01.2014.

Nela Malinović-Jovanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05. 02. 1968.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Matematički fakultet u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Računarstvo i informatika
 • Godina diplomiranja: 1996
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Малиновић Т., & Малиновић-Јовановић, Н. (2002): Методика наставе математике, Врање: Учитељски факултет у Врању.

  Malinović T., & Malinović-Jovanović N. (2007): Metodika razvijanja početnih matematičkih pojmova, Niš: Sven.

  Малиновић-Јовановић, Н., & Малиновић, Т. (2013). Методика осавремењене наставе математике. Врање: Учитељски факултет у Врању.

  Малиновић-Јовановић, Н. (2018). Методика развијања почетних математичких појмова. Врање: Педагошки факултет у Врању.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Maričić, S., Stakić, M., & Malinović-Jovanović, N. (2018). The Role of Literary Content for Children in Preschool Mathematics Education. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 14(2), 631-642.

  http://www.ejmste.com/The-Role-of-Literary-Content-for-Children-in-Preschool-Mathematics-Education,80627,0,2.html

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Malinović, T., Malinović-Jovanović, N. (1997). Neka razmatranja o pojmovnom shvatanju i programskim zahtevima u početnoj nastavi matematike. Zbornik radova UF, knjiga IV, Vranje, 31-36. (ISSN 0354-5997)

  Malinović-Jovanović, N. (1998). Skupovni i brojevni pristup pri obradi pojma množenja u početnoj nastavi matematike. Zbornik radova UF, knjiga V, Vranje, 93-100. (ISSN 0354-5997)

  Malinović-Jovanović, N. (1999). Programski zahtevi sadržaja o razlomcima u II i III razredu osnovne škole. Zbornik radova UF, knjiga VI, Vranje, 79-99. (ISSN 0354-5997)

  Malinović-Jovanović, N. (2000). Zaključivanje u matematici. Zbornik radova UF, knjiga VII, Vranje, 187-194. (ISSN 0354-5997)

  Malinović-Jovanović, N. (2001). Metodički pristup izvođenju algoritama množenja i deljenja u hiljadi. Zbornik radova UF, knjiga VIII, Vranje, 223-232. (ISSN 0354-5997)

  Malinović-Jovanović, N. (2002). Teorijski okvir razjašnjenja pojma prirodnog broja. Zbornik radova UF, knjiga IX, Vranje, 219-238. (ISBN 86-82695-06-5)

  Malinović-Jovanović, N. (2002). Priprema za realizaciju časa matematike. Metodička praksa, br. 1-2, Beograd, 44-54. (YU ISSN 0354-9801, UDK 37)

  Malinović-Jovanović, N. (2004). Анализа на Националниот курикулум во Англија за учениците на возраст од 5 – 11 години I део. Prosvetno delo, br. 2, Skopje, 45-58. (ISSN 0350-6711, COBISS.MK-ID 28539402)

  Malinović-Jovanović, N. (2004). Анализа на Националниот курикулум во Англија за учениците на возраст од 5 – 11 години II део. Prosvetno delo, br. 3, Skopje, 51-63. (ISSN 0350-6711, COBISS.MK-ID 28539402)

  Malinović-Jovanović, N. (2004). Skupovni i brojevni pristup izgrađivanja i formiranja pojmova prirodnih brojeva – prednosti i nedostaci. Zbornik radova UF, knjiga XI, Vranje, 247-264. (ISBN 86-82695-20-0, COBISS.SR-ID 155301127)

  Malinović-Jovanović, N. (2006). Efikasnost ostvarivanja zadataka nastave matematike u prvom razredu osnovne škole. Pedagogija, LXI, br. 2, Beograd, 180-189. (UDK 37.014.54, ISSN 0031-3807)

  Malinović-Jovanović, N. (2008). Taksonomski kalsifikator i stepen operacionalizacije programskih zadataka nastave matematike u mlađim razredima osnovne škole. Inovacije u nastavi, br. 1, Beograd, 40-50. (YU ISSN 0352-2334, COBISS.SR-ID 4289026)

  Malinović-Jovanović, N. (2008). Efikasnost ostvarivanja programskih zadataka nastave o prirodnim brojevima u III razredu osnovne škole. Zbornik radova UF, knjige XII-XIII, Vranje, 249-267. (ISSN 0354-5997, COBISS.SR-ID 155301127)

  Bogdanović, S., Malinović-Jovanović, N. (2009). Taksonomski model i stepen ostvarenosti zadataka nastave matematike u III razredu osnovne škole. Pedagogija, LXIV, br. 4, Beograd, 618-632. (ISSN 0031-3807, UDK 371.3)

  Malinović-Jovanović, N. (2009). Ефикасност на остварувањето на програмските задачи на наставата за природните бројеви во II одделение. Prosvetno delo, br. 1, Skopje 53-70. (ISSN 0350-6711, UDK 373.3.025-057.874, COBISS.MK-ID 28539402)

  Malinović-Jovanović, N. (2010). Taksonomski model u funkciji inoviranja nastavnog programa matematike u osnovnoj školi, Godišnjak Učiteljskog fakulteta, br. 1, Vranje, 193-220. (ISSN 1820-3396, UDK 37.014.54, COBISS.SR-ID 174488844)

  Malinović-Jovanović, N. (2011). Razvijanje pojma broja. Godišnjak Učiteljskog fakulteta, br. 2, Vranje 197-210. (ISSN 1820-3396, UDK 371.3::511.11, COBISS.SR-ID 174488844)

  Malinović-Jovanović, N. (2012). Povezanost postignuća učenika u okviru sadržajnog i kognitivnih domena u III razredu osnovne škole. Godišnjak Učiteljskog fakulteta, br. 3, Vranje, 247-264. (ISSN 1820-3396, UDK 511.11::371.3; 37.016:51-028.31, COBISS.SR-ID 174488844)

  Malinović-Jovanović, N., Maričić, S. (2013). Shvatanje matematičkih pojmova i stepen ostvarivanja programskih zadataka nastave matematike. Pedagogija, LXVIII, br. 1, Beograd, 111-121. (ISSN 0031-3807, UDK 371.3::51; 159.955.2.072-057.874) 

  Малиновић-Јовановић, Н., & Јанковић С. (2013). Модели извођења проблемске наставе у изучавању садржаја о једначинама. Методичка пракса, 10 (4), Учитељски факултет у Врању и Школска књига ДОО Београд, 623-636.

  Малиновић-Јовановић, Н., & Јанковић , С. (2014). Проблемска настава и ефикасност остваривања програмских задатака о једначинама, Годишњак Учитељског факултета у Врању, V, бр. 1, Врање, 437-451.

  Malinović-Jovanović, N. (2017). Student's achievement and requirements of the educational objectives in the mathematics curriculum in primary school. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, 1(2), 087-100.

  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUTeachLearnTeachEd/article/view/3515

  Malinović-Jovanović, N., Zdravković, V., & Malinović, J. (2018). Models of Individualized Instruction and Possibilities for their Application in Initial Mathematics Teaching – Teacher Perceptions. International Journal of Humanities and Social Science , 8(7), 13-25.    

  Malinović-Jovanović, N. (2018). Level of Achievement of Learning Objectives in Natural Numbers Teaching in the 4th Grade of Primary School. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, 2(1), 43-58.

  Zdravković, V., Malinović-Jovanović, N. & Dejković, M. (2018). Musical Games in Classroom Teaching. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, 2(1), 105-112.

  Malinović-Jovanović, N., & Ristić, M. (2018). Possible models of integration of preschool mathematics and physical education. Facta Universitatis: Series Physical Education and Sport, 16 (3), 595-610. 

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Malinović-Jovanović, N. (2011). Problemska nastava u funkciji ostvarivanja ciljeva i zadataka početne nastave matematike. U: Zbornik rezimea sa II međunarodne konferencije „Metodički aspekti nastave matematike“, (str. 59).  Jagodina: Pedagoški fakultet. (ISBN 978-86-7604-097-1, UDK 371.3::51(048), COBISS.SR-ID 183683084)

  Malinović-Jovanović, N., Milojević, M. (2012). Priča i motivacija pri izgrađivanju i formiranju početnih matematičkih pojmova. U S. Denić (ur.):  Međunarodni naučni skup „Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta, (str. 36, 37). Učiteljski fakultet, Vranje.  (ISBN 978-86-82695-93-6)

  Malinović-Jovanović, N. (2012). Problemska nastava u funkciji ostvarivanja ciljeva i zadataka početne nastave matematike. U: N. Vulović (ur.): Metodički aspekti nastave matematike II, (str. 53-66). Jagodina: Fakultet pedagoških nauka.  [ISBN: 978-86-7604-089-6; UDK 371.3::51, 371.315.7; COBISS.SR-ID 195754252]

  Malinović-Jovanović, N., Milojević, M. (2013): Priča i motivacija pri izgrađivanju i formiranju početnih matematičkih pojmova. U: S. Denić (ur.):  Književnost za decu i njena uloga u vaspitanju i obrazovanju dece školskog uzrasta, (str. 176-188). Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju. (ISBN 978-86-6301-005-5, UDK 371.3::821.09-93(082), 821.163.41.09-93(082), COBISS.SR.ID 199702540)

  Maričić, S., Špijunović, K. & Malinović-Jovanović, N. (2013). The role of tasks in the development of students’ critical thinking in initial teaching of mathematics. In J. Novotná & H. Moraová (Eds.), International Symposium Elementary Mathematics Teaching SEMT ‘13 (pp. 204-212). Prague: Charles University in Prague, Faculty of Education. (ISBN 978-80-7290-637-6)

  Mаlinović-Jovаnović, N., Mаričić, S. (2013). Operаcionаlizаcijа obrаzovnih stаndаrdа i tаksonomski model ciljevа i zаdаtаkа nаstаve mаtemаtike. u Nаučni skup: Kа kvаlitetnom bаzičnom obrаzovаnju i vаspitаnju – stаndаrdi i efekti. Beogrаd: Učiteljski fаkultet, str. 47. (ISBN 978-86-7849-183-2, UDK 373.3/.4.014.3(048), 371.3(048), COBISS:SR-ID 201641996)

  Малиновић-Јовановић, Н. (2015). Индивидуализована настава на три нивоа сложености и интерактивни рад у гупама у изучавању садржаја о сабирању и одузимању у стотини. У Ј. Милинковић, & Б. Требјешанин (ур.), Научни скуп: Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, (стр. 255-271). Београд: Учитељски факултет.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Malinović-Jovanović N. (2007). Priroda i prirodni brojevi u njoj. U: Teorijsko-metodološke osnove projekta Škola u prirodi, (str. 152-153). Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju. (ISBN 86-82695-39-1, UDK 371.3::511.1, COBISS.SR-ID 139697164)

  Malinović-Jovanović, N. (2005). Savremeni program za savremene tokove u obrazovanju za mlađe razrede osnovne škole. U: Savremeni tokovi u obrazovanju nastavnika, (str. 381-405). Vranje: Učiteljski fakultet u Vranju. (ISBN 86-82695-21-9, COBISS. SR-ID 125756428)

  Malinović-Jovanović, N. (2011). Primena taksonomskog modela na određivanje razlike u kvalitetu znanja učenika različitih obrazovnih uzrasta. U: Zbornik radova sa naučnog skupa “Nauka i politika“; knjiga 5/3, (str. 141-154). Pale: Filozofski fakultet. [ISBN978-99938-47-16-8; UDK 51(082), 004(082), 001:32(082); ISSN 1840-2402; COBISS.BH-ID 2008600].

  Malinović-Jovanović, N. (2012). Povezanost postignuća učenika o prirodnim brojevima u okviru sadržajnog i kognitivnog domena u IV razredu osnovne škole. U M. Pikula (ur.): Nauka i identitet, Prva matematička konferencija Republike Srpske, knj. 6/3, (str. 245–261). Pale: Filozofski fakultet. [ISBN 978-99938-47-41-0; UDK 51(082), 001(082), ISSN 1840-2402, COBISS.BH-ID 2760216]

  Mаlinović-Jovаnović, N., Stojаnović, S. (2013). Efikаsnost ostvаrivаnjа progrаmskih zаdаtаkа nаstаve mаtemаtike i opeerаcionаlizаcijа znаnjа učenikа. U: Nаučni skup: Nаstаvа i učenje – kvаlitet vаspitno-obrаzovnog procesа. Užice: Učiteljski fаkultet, (str. 473-482). (ISBN 978/86/6191/015/9; UDK 371.3::51)

  Стојановић С., & Малиновић-Јовановић Н. (2014). Компетенције наставника за примену образовних стандарда. У Р. Николић (ур.), Научни скуп: Настава и учење: савремни приступи и перспективе (стр. 155-166). Ужице: Учитељски факултет.

  Здравковић, Д., & Малиновић-Јовановић, Н. (2014). Рефлексивни практичар у пограничју – учитељица Весна Трајковић (Трговиште). У Јовановић М., Здравковић Д. (прир.), Учитељ у пограничју источне и југоисточне Србије: зборник радова водећег националног значаја, (стр. 31-56). Ниш: Филозофски факултет.

  Малиновић-Јовановић, Н., & Стојановић, С. (2015). Операционализација програмских задатака и исхода почетне наставе математике. У Маринковић С. (ур.), Научни скуп: Настава и учење  – евалуација васпитно-образовног рада (стр. 357–372). Ужице: Учитељски факултет.

  Стојановић С., & Малиновић-Јовановић Н. (2016). Процена стандарда квалитета уџбеника из математике за први циклус основног образовања. У Маринковић С. (ур.), Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења, (стр. 353–364). Ужице: Учитељски факултет.

   

Poslednji put izmenjeno sreda, 24 februar 2021 15:41