Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 25.01.2014.

Ana Spasić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.8.1974.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Učiteljski fakultet u Vranju
 • Godina diplomiranja: 2000.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  1. Зборник песама за музичку наставу (коаутор са Весном Здравковић и Јеленом Вучковски), Учитељски факултет у Врању, Врање, 2011. (приручник), ISBN 978-86-82695-84-4,COBISS.SR-ID 186738956

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Интегративни приступ музичкој настави у млађим разредима основне школе (коаутор са Весном Здравковић и Јеленом Вучковски), Годишњак Учитељског факултета, књ. 1, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2010, стр. 393-406., ISSN 0354-5997, ISSN 1820-3396, COBISS.SR – ID 174488844, UDK 371.3:78

  2.. Улога учитеља у раду са ритмичким инструментима у настави Музичке културе (коаутор са Александром Стојадиновићем), Методичка пракса, бр.4, Vol.13, Учитељски факултет у Врању и “Школска књига” ДОО  Београд, Београд, 2010, стр.625-632., UDK- 37, YU ISSN 0354/9801, УДК: 37.036

  3. Интеграција уз музику кроз предмете у разредној настави (коаутор са Весном Здравковић), Годишњак Учитељског факултета, књ. 2, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2011, стр. 489-496., ISSN 0354-5997, ISSN 1820-3396, COBISS.SR- ID174488844, УДК 371.311.4:78

  4.Могућности примене интегративне наставе у наставном предмету Природа и друштво, Методичка пракса, бр.3, Vol 13, Учитељски факултет у Врању и “Школска књига” ДОО  Београд, Београд, 2011, стр. 395-402.,UDK- 37 YU ISSN 0354/9801  УДК:371.3

  5. Мишљења и ставови учитеља о значају Школе у природи у васпитно-образовном процесу, Методичка пракса, бр.1, Vol.13, Учитељски факултет у Врању и “Школска књига” ДОО  Београд,  Београд, 2012, стр. 49-60., UDK- 37 YU ISSN 0354/9801 УДК. 37.033

  6 .Интеграција наставних садржаја у разредној настави (коаутор са Весном Здравковић), Методичка пракса, бр.3, Vol 13, Учитељски факултет у Врању и “Школска књига” ДОО  Београд, Београд, 2012, стр. 415-422.,UDK-37 YU ISSN 0354-9801 УДК: 371.3

  7.Јасперсово схватање односа науке и филозофије, Методичка пракса, бр.4, Vol.13, Учитељски факултет у Врању и “Школска књига” ДОО  Београд,  Београд, 2012, стр. 491-500., UDK- 37 YU ISSN 0354/9801 УДК: 37.012

  8. Поетски текст у функцији развоја појмова о природи и друштву, Годишњак Учитељског факултета, књ. 4, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2013, стр. 485-497., ISSN 0354-5997 ISSN 1820-3396 COBISS.SR – ID 174488844 УДК 821-93:315 373.2

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Сцена у вртићу (коаутор са Весном Здравковић, Јеленом Вучковски и Александром Трајковић), Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци, тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2010, стр. 498-518.., ISBN 978-86-82695-78-3 COBISS.SR-ID 176368140 УДК 323.2.016:78

  2. Утицај музичког васпитања и образовања на сузбијање насиља у оквиру Школе у природи (коаутор са Весном Здравковић и Јеленом Вучковски), Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља у школи, тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2011, стр. 269-280.,ISBN 978-86-82695-81-3 COBISS.SR-ID 185612300

  3. Улога учитеља у реализацији музичке наставе у основној школи (коаутор са Весном Здравковић), Учитељ у балканским културама, тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2011, стр. 539-552., ISBN 978-86-82695-80-0 COBISS.SR-ID 186201100