Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 02.09.2015.

Snežana Vuković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.05.1964.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1989.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Vuković, S. (2005), Upravljanje stresom u procesu vaspitanja i obrazovanja/ modeli i prevencija, izdavač JNIP Prosvetni pregled, Beograd,2005.  

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Vuković, S. (1990). Vrednosne orijentacije nastavnika osnovne škole, Inovacije u nastavi ,broj 4/1990, strana 226-2


   Vuković, S. (2009). Upravljanje posledicama stresa u školi, Pedagogija, broj 1/2009,Beograd, str. 90-96.


   Vuković, S. (2009). Upravljanje u vaspitanju i obrazovanju, Pedagogija, broj 2/2009, Beograd


  Vuković, S.  (2011). Stres nastavnika u Srbiji, Vzgoja izobraževanje,broj XLII/2011.,Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 2011.


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Vuković, S. (2005). Strategijski mendžment kao kvalitetni razvojni koncept, Međunarodna naučno-stručna konferencija Savremene informatičke i obrazovne tehnologije  i novi   mediji u obrazovanju/ Sombor


   Vuković, S. (2006). European Year of Citizenship through Education: Achievements, difficulties and lessons for the future,Council of Europe member States, Concept Paper on the European Year of Citizenship through Education


  . Vukovic,S.(2006) Demokratija kroz obrazovanje u Srbiji i regionu, Regionalna konferencija u organizaciji Instituta za pedagoška istraživanja i Saveta Evrope


   Vuković, S. (2009). Upravljanje u vaspitanju i obrazovanju, Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tehnika i informatika u obrazovanju – TIO 2010


   Vuković, S. Jašić. S (2011). Upravljanje  procesima u obrazovnom sistemu, Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tehnika i informatika u obrazovanju – TIO 2011.


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   Vuković, S. (2006). Strategija za smanjenje siromaštva u obrazovanju dece, Konferencija Pedagoška istraživanja i školska praksa, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd


   

Poslednji put izmenjeno sreda, 02 septembar 2015 18:25