Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 22.09.2015.

Zoran Filipović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 31. 08. 1965.
 • Mesto rođenja: Lopare BiH
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   Zoran Filipović, Upravni ugovor kao instutut javne uprave, doktrorska disertacija, Niš, 2017.

 • Knjige i udžbenici:

   
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   
 • Radovi u ostalim časopisima:

  Mladen Radivojević, Zoran Filipović, Ostoja Kremenović, Upravljanje struktuiranim i nestruktuiranim sadržajima do poslovne inteligencije u javnoj upravi, Pravna riječ br. 27/2011. str. 343-356.


  Zoran Filipović, Teorijski koncept uprave kao javne službe i upravni ugovori, Pravna riječ, br. 41/2014, str. 185. - 202


  Zoran Filipović, Upravnopravni aspekt načela srazmernosti i zaštite legitimnih očekivanja, Pravna riječ, br. 39/2014, str. 391- 407.


  Zoran FilipovićJavni interes u koncesijama u Republici Srpskoj, Pravna riječ, br. 50. str. 351.-370, 2017.
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Zoran Filipović, Javno-privatna partnerstva i koncesije – pravni okvir i praksa Republike Srbije,  Pravni zbornik, Udruženje pravnika Crne Gore,  br. 1-2/ 2015. str. 333-349.


  Milica Tepšić, Zoran Filipović, Mladen Radivojević, Dijana Tepšić, Informaciono-komunikacione tehnologije: primjena i zloupotreba, u Zborniku radova međunarodne naučne konferencije „Kriza tranzicije i tranzicija krize“, Banja Luka, 2011. str. 1077-1090.


  Đorđe Popovic, Zoran Filipovic, Mladen Radivojevic, WAY TO HIGHEST ACHIEVEMENTS IN BUSINESS SYSTEMS USING BUSINESS INTELLIGENCE,  The 3rd International Sceintific Conference „CAPITALISM IN TRANSITION“ „Belgrade, 2012. str. 255-261


  Zoran Filipović, Darko Golić, ADMINISTRATIVE CONTRACTS AS A NEW INSTITUTE IN THE ADMINOSTRATIVE LAW OF SERBIA, Collection of Papers from the International Conference, „Experiences from the Implementation of the New Laws for General Administrative Procedure in the Region of Southeastern Europe“ Ohrid 2017, str. 145. – 160.
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Zoran Filipović, Usluge javnih službi i javno-privatna partnerstva u pravnom sistemu Srbije, Tematski zbornik radova: Usluge i zaštita korisnika, Pravni fakultet Kragujevac, 2015, str. 927-941


  Zoran Filipović, Uloga ombudsmana u kontroli uprave - komparativna analiza, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Pravni fakultet u Nišu, 2015, str. 35-52.


   
Poslednji put izmenjeno utorak, 13 novembar 2018 15:43