Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.04.2016.

Kosta Mitrovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.01.1983.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Medjunarodno-pravni
 • Godina diplomiranja: 2006.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Историјски и савремени развој главних учења о законитости у правној теорији, „Пешчаник“, бр. 12, Ниш 2014, стр. 312-324 [UDK број: 340.13/15 (091); 340.131 (497.11) (091); ISSN 1451-6373]; (M53).


  2. Учења два главна светска система права о законитости и њихово приближавање, „Журнал за криминалистику и право“, Vol. XIX, No. 2, Београд 2014, стр. 137-153 [ISSN 0354-8872=NBP. Наука, безбедност, полиција; COBISS.SR-ID 125217799], (M52).


  3. Глобално управљање и опште добро (са проф. др Марком С. Трајковићем), „Правни живот“, св. IV, бр. 12, Београд 2014, стр. 517-529 [ISSN 0350-0500], (M51).


  4. Моралност права, пословна етика и биоетика (са проф. др Драганом М. Митровићем и проф. др Марком С. Трајковићем, Копаоничка школа природног права 2012), „Правни живот“: Морал и право, свеска II, бр. 10, Београд 2012, стр. 211-226 [ISSN 0350-0500], (M51).


  5. Коста Митровић (са проф. др Марком С. Трајковићем), Људска права и савремена правна држава, „Правни живот“, Год. LXIV, свеска IV, Kњига 578, бр. 12, Београд 2015, стр. 440−457 [YU ISSN 0350-0500; UDK 34 (497.11) (05)], (M51).


  6. Легитимност, легалност и правна држава, прихваћено за штампу у наредном броју, „Зборник радова Правног факултета у Нишу“, бр. 72, Ниш 2015, стр. 1-15. [UDK 34 (058); ISBN 0350-8501], (M52).

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Преображаји правне државе и владавине права (са проф. др Драганом М. Митровићем), међународни научни скуп Проблеми функционисања правне државе у региону, Правни факултет у Источном Сарајеву, Република Српска (БиХ), зборник радова, 2014, стр. 1-18, [UDK 340.12.:342.2(082); ISBN 978-99938-57-31-0; COBISS.RS-ID 4363544], (М23).

Poslednji put izmenjeno nedelja, 10 april 2016 18:20