Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.01.2014.

Neboјša Milićević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.jun 1960
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Nis
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1984
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Monografija

  Милићевић, Н. (2024). Експерименти серијске репродукције и естетски феномени. Beograd: Удружење за емпиријска истраживања уметности /Serbian Assotiation for Empirical Studies of the Arts/.  (220 страна). COBISS.SR-ID 148048137.  ISBN: 978-86-82952-00-8  Рецензенти: проф.др Бојана Шкорц, проф. др Драган Попадић и проф. др Срђан Марковић (M42)

  Монографија је настала као део пројекта „Популаризација науке и научних публикација у сфери психологије и социјалне политике“, који се изводи на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (бр. 336/1-6-01).

  Овај монографија је подржана од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (Уговор бр. 451-03-66/2024-03).

  Милићевић, N. (2019). Емпиријска истраживања естетског доживљаја. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозоfски факултет. Штампа: Unigraf – X – Copy – Niš. (M42)  CIP 159.907:7.01     159.931:111.852; (Str.232) ISBN 978-86-7379-503-4 COBIISS.SR-ID 277941516  Recenzenti: prof dr S. Marković, prof. dr S. Vidanović, prof. B. Škorc i prof. emeritus dr V. Nešić 

  https://www.researchgate.net/publication/335993106_Nebojsa_M_Milicevic_-_Empirijska_istrazivanja_estetskog_dozivljaja_-_content

   

  Radovi / poglavlja u tematskim  zbornicima međunarodnog značaja

  Milenović, M. i Milićević, N. Nasilјe i evrointegracije (2016) U: D. Mastilović (Ur.) Nauka i evrointegracije. Međunarodni tematski zbornik radova sa naučnog skupa Pale, 22-24.maj 2015, Knjiga 10, Tom 1, str.319-327. (M14) ISBN 978-99938-47-77-9  COBISS.RS-ID 5842712 DOI 10.7251/ZRNETOM11510319M http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2016/06/24/Nauka_i_evrointegracije_knjiga_10_tom__1.pdf

  Milićević, N. (2015). Faktori kreativnog postignuća na studijama psihologije.U: V.Vujović (Ur). Međunarodni tematski zbornik:  Nauka i sloboda, knjiga 9, tom 2/2. Filozofske i prirodno matematičke nauke, Pale, 2015. str. 983-990.  (M14)  ISBN 978-99938-47-68-7 COBISS.RS-ID 5017112 DOI 10.7251/ZRNSFFP0915983M http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2015/06/15/zbornik_9__2-2.pdf 

  Milićević N. i Komlenić M. (2015). Stavovi studenata psihologije prema starijim osobama i kvalitet odnosa prema starijim u porodici. (Psychology students attitudes towards elderly and quality of relationsip with grandparents) U : M.Krstić, D.Ranđelović i J.Minić (Ur.); B. Jovanović (Gl. i odg. ur.) Međunarodni tematski zbornik: Starenje i kvalitet života: Tranzicija i evrointegracije. (Thematic collection of papers of international significance: Ageing and quality of life transition and European integration, p.138-152, University of Pristhtina, Faculty of Philosophy, Kosovska Mitrovica) Filozofski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici str. 138-152. (Međunarodni tematski zbornik: Starenje i kvalitet života: tranzicija i evrointegarcije rezultat je rada istraživača na projektu III 47023 ,,Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija,, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  Republike Srbije).  http://fifa.pr.ac.rs.UDK 159.922.8.072-058.8;  159.922.63-058.8; 316.336.2 ISBN 978-86-6349-053-6 COBISS.SR-ID 220362508   (M14)

  Milićević N. i Pejić B. (2013). Estetske procene grupnih i individualnih serijskih reprodukcija (Aestetic assesments of group and individual serial reproductions). U: M. Krstić (Ur.),Međunarodni tematski zbornik: Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji. str. 492-508. (Thematic collection of papers of international significance: Individaual, Family, Society in Transition, p.492-508, University of Pristhtina, Faculty of Philosophy, Kosovska Mitrovica) Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica. (Naučni skup međunarodnog značaja ''Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji'' realizovan je u okviru naučnoistraživačkog projekta III 47023 Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija. Štampanje međunarodnog tematskog zbornika "Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji" sufinansiralo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije) UDK 159.953.34.072 (159.937:7.026. ISBN 978-86-6349-017-8. COBISS SR-ID 203558412. CIP 316.6(082). 159.92(082).   (M14)  https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7403/bdef:Content/download  

  Milićević N., Milenović M. i Pejić B. (2012). Geneza detalјa glave žene u Pikasovoj Gernici. U: B. Nešić i K. Marković (Ur) Međunarodni tematski zbornik: Psihologija i umetnost I/2012. str. 135-152. Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica. UDK 159.9.072. (159.955.5:111.852) (159.9:165) +75.072.2. Pikaso.P.R. ISBN 978-88-89005-02-8, COBISS.SR-ID 195363340.   (M14)

  Pejić B. i Milićević N. (2012). Uloga perceptivnih dimenzija u predstavlјanju različitih motiva na slici. U: B. Nešić i K. Marković (Ur) Međunarodni tematski zbornik: Psihologija i umetnost I /2012. str. 97-104. Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica. UDK 159.937.51/522:75.04, 75.017:159.9.072. ISBN 978-88-89005-02-8, COBISS.SR-ID 195363340.  (M14)

  Radovi / poglavlja u tematskim zbornicima nacionalnog značaja

  Милићевић, Н, Миленовић, М., Обреновић, Ј., Нешић, М., Нешић, В., & Јованчевић, А. (2021). Лабораторија за психолошка истраживања - доприноси научној афирмацији Департмана за психологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Педесет година Филозофског факултета у Нишу – ретроспективе, практичне импликације и визија за будуће генерације психолога и социјалних радника (стр. 43-58). ISBN 978-86-7379-580-5. COBISS.SR-ID 55282185. Ниш: Филозофски факултет. (M45)  https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/pedeset-godina-psihologije-na-filozofskom-fakultetu-u-nisu

  Milićević, N. i Jovanović, D. (2015). Empirijska istraživanja stilskih promena u istoriji umetnosti. U tematskom zborniku radova: Milićević, N., Ristić, I., Nešić, V. i Vidanović, S. (urednici) (2015). O kreativnosti i umetnosti – savremena psihološka istraživanja. Izdavački centar - Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, str.107-128. (M45) UDK 159.9.111.852  75-055.2  159.9.072-057.875 ISBN 97886-7379-396-2 COBISS.SR-ID 204070924

  Pejić, B., Škorc, B. i Milićević, N. (2015). Subjektivni doživlјaj portreta različitog pola i orijentacije u prostoru. U tematskom zborniku radova: Milićević N., Ristić I., Nešić V. i Vidanović S. (urednici) (2015). O kreativnosti i umetnosti – savremena psihološka istraživanja. Izdavački centar - Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, str. 147-164. (M45) UDK 159:111.852-057.875  159.9:75 ISBN 978-86-7379-396-2 COBISS.SR-ID 220529932 

  Milićević, N. i Đorić S. (2014). Faktori kreativnog postignuća i kreativni stilovi studenata i studentkinja psihologije. U: (Dimitrijević, B. ur.) Nauka i savremeni univerzitet - HUMANISTIČKI IDEALI OBRAZOVANјA, VASPITANјA I PSIHOLOGIJE, Tematski zbornik radova sa četvrtog međunarodnog naučnog skupa NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 4 (2015) Tom III . Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, str. 45-55.  (M45) UDK 159.954.072-057.875:37.014.3  ISBN 978-86-7379-392  COBISS-SR219500556  http://izdavastvo.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2015/download/1394_b1baea7eb03f7bfd0aca5cc77256437

  Milićević N. i Živković, M. (2014). Uloga divergentne produkcije u visokoškolskom obrazovanju. U: (Dimitrijević, Ur.) NISUN 3 Međunarodni tematski zbornik radova, tom 4, Savremen paradigme u nauci i naučnoj fantastici (III tom). Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet. Str.75-86. (M45) UDK 37.014.3: 361.261-057.875; ISBN: 978-86-7379-348-1  http://izdavastvo.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2014/savremene-pradigme-u-nauci-i-naucnoj-fantastici-treci-tom

  Milićević, N. i Pejić, B. (2013). Razvoj kreativnog procesa na primeru Pikasove Gernike. U tematskom zborniku: Vidanović S., Milićević N. i Kostić Opsenica, J. (Ur.)  Razvoj i mentalno zdravlјe. Izdavački centar - Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu,  str. 255-268. (M45)   UDK 159.954  75.051 Pikaso; ISBN 978-86-7379-317-7  COBISS,SR-ID 204070924  http://izdavastvo.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2013/razvoj-i-mentalno-zdravlje 

  Milićević N., Nešić V. i Pejić B. (2011). Primena Bartletovih eksperimenata serijske reprodukcije. Zbornik radova: Ličnost i socijalne situacije. 100 godina od rođenja Nikole Rota. (Ur. Pejčić, J. Gl. i odg.ur. Videnović, R.; Priredili: Nešić, V., Kostić, A. i Hedrih, V.) Filozofski fakultet, Univerziteta u Nišu. str. 68-81. (M45)  UDK 159.937.072. ISBN 978-86-7379-221-7. COBISS. SR-ID 188534028. http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo/zbornici/2011/licnost-i-socijalne-situacije.html 

  Milićević N. (2010). Emocije i kreativni proces u svetlu telesne psioterapije– poglavlјe XII (ujedno urednik monografije)  – u Klisić, Lj. PSIHOSOMATSKO JEDINSTVO UMETNIČKOG IZRAŽAVANјAvažnost izražajnog jezika živog, Udruženje telesnih psihoterapeuta, Beograd. str. 95-104.  (M45) CIP:159.964:615.851; 159.964:7; 159.964.2 Rajh V. ISBN 978-86-906435-3-0 (Lj.K.) COBISS.SR-ID 17558657 

  Milićević, N. (2010). Pokušaj evaluacije uticaja telesne psihoterapije na nivo trenutne anksioznosti i raspoloženja. U monografiji (ujedno i urednik monografije): Klisić Lj., Tepsintezis str.145-152. (M45) ISBN 978-86-906435-2-3; CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd  159.964:615.851    159.922.1  159.964.2 Rajh V. COBISS.SR-ID 175584780 

  Milojević, M., Hadži Pešić, M.,  Milićević, N. i Stoilјković, S. (2008) Stav prema psihoterapiji kod studenata psihologije. U Mladi i porodica, Tematski zbornik radova 2008. Str. 231- 257. (M45)  UDK 316.644-057.87: 615.851 

  Milićević N. i Pejić B. (2006). Primena metode semantičkog diferencijala u ispitivanju umetničkog dela, U Primenjena psihologija, (Tematski zbornik radova) Filozofski fakultet u Nišu, (str. 409-423), (M45)  ISBN 86-7379-106-5  COBISS. SR-ID 131919884  11.

  Golubović B., Todorović M., Jotov S., Milićević N. (2001). Outdoor oglašavanje u Nišu. U  Razvoj marketinga – Nove tendencije - Univerzitet u Nišu – Ekonomski fakultet, Društvo za marketing, (str.307). (M45)    ISBN 86-80121-61-4; COBISS-ID 95061772

 • Knjige i udžbenici:

   

  Милићевић, N. (2019). Емпиријска истраживања естетског доживљаја. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозоfски факултет. Штампа: Unigraf – X – Copy – Niš. (M42)  CIP 159.907:7.01     159.931:111.852; (Str.232) ISBN 978-86-7379-503-4 COBIISS.SR-ID 277941516

  Recenzenti: prof dr S. Marković, prof. dr S. Vidanović, prof. B. Škorc i prof. emeritus dr V. Nešić 

  https://www.researchgate.net/publication/335993106_Nebojsa_M_Milicevic_-_Empirijska_istrazivanja_estetskog_dozivljaja_-_content

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  RADOVI U MEĐUNARODNIM ČASOPISIMA SA SCI LISTE:

  Jovančević, A., and Milićević , N. (2020). Optimism-pessimism, conspiracy theories and general trust as factors contributing to COVID-19 related behavior – A cross-cultural study. Personality and Individual Differences. 167, 110216,  Referisano u: WoS i Scopus, i Kobson Naši u WoSuhttps://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110216    (M22)

  Milicevic,N. & Jovancevic, A. (2019). Perception of Paintings Based on the Amount of Information in the Light of Martindale'S Theory. Ceskoslovenska Psychologie  2019 63 (6):664-675. (M23) Referisano u: WoS i Scopus, i Kobson Naši u WoSu.  

   https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:21fe86e4-0dc6-4010-a77a-21b5620d58fb?article=uuid:28c433af-1c10-4069-b329-35d9fc5f0046

  Radovi referisani u WoS i  Scopus bez impakt faktora:

  Jovančević, A., Cvetković, I., & Milićević, N. (2022,). The Role of Information Sources, Trust in Information Sources, and COVID-19 Conspiracy Theory in the Compliance with COVID-19 Related Measures. [chapter in book] In: Bioinformatics and Biomedical Engineering, 453-458. Cham: Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-07704-3_37   Referisano u: WoS i Scopus, i Kobson Naši u WoSu.   https://doi.org/:10.1007/978-3-031-07704-3_37  

   

  Mitrovic, M., Hadzi Pesic, M., Stojanovic, D. & Milicevic, N. (2014). Personality Traits and Global Self-esteem of Alcohol Addicts. In M. Chraif, C., & V. M. Anitei (Ed.). Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 127, Psychology and the Realities of Contemporary World – 4th Edition – PSIWORLD 2013. (pp. 255-259). Bucharest: Romanian Society of Applied Experimental Psychology.   doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.251 (indeksirano u: WoS i Scopus, i Kobson Naši u WoSu) ISSN  1877-0428  http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/127

   

  ERIH+ LISTA:

  Milićević, N., & Jovančević, A. (2024). Art education and aesthetic assessments of individual serial reproductions of visual stimuli. Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music, Vol,10, No1. 2024, Print ISSN: 2466-2887
  Online ISSN: 2466-2895. https://doi.org/10.22190/FUVAM240531003M  Према Правилнику о категоризацији и рангирању научних часописа „Сл.Гласник РС, бр.159/2020, члан 14. ст.2)  http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2021_01/SG_159_2020_031.htm  (Часопис Универзитета у Нишу /на енглеском језику - (ERIH+ lista  M52/23).

  Milićević, N.,& Đorđević, M. (2024). The creation of a work of art and the method of serial reproduction of geometric stimuli. Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music, Vol,10, No2. 2024 (In Press - editor's confirmation)  Print ISSN: 2466-2887 Online ISSN: 2466-2895. http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUVisArtMus/issue/view/882  (Часопис Универзитета у Нишу на енглеском језику - (ERIH+ lista  M52/23).

  Миличевич Н. (2024) EMDR терапия и лечение детей-жертв насилия в мире и войне [EMDR therapy and treatment of child victims of violence in peace and war]. Сетевой журнал „Научный результат“. Серия „Социальные и гуманитарные исследования“ – Volume 10, Issue №3. [Белгород, Россия: Белгородский государственный национальный исследовательский университет. https://rrhumanities.ru/en/journal/archive/ . (Тhe journal "Research Result" is included in the Russian science citation index scientific basis /RSCI/ РИНЦ - license agreement No. 765-12/2014).  Rad u ;asopisu na stranom jeziku,   (ERIH+ lista  M53/M23)

  Nikolić, M. B., & Milićević, N. M. (2022). Cynicism, pessimism, and homophobia as predictors of negative attitudes towards people with HIV/AIDS. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini 52(3), 317-328. (Sveska se izdaje na engleskom jeziku) (ERIH+, M51/M23)  https://doi.org/10.5937/zrffp52-36994

  Milenović, M. B., Milićević, N. M., & Dimitrijević, M. P. (2021). Sleep quality and life satisfaction of railway employees. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 51(3), 3-18. Ovaj broj izlazi na engleskom jeziku. https://doi.org/10.5937/ZRFFP51-31311 (ERIH + lista - ekviv. M23).  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ (ERIH+, M51/M23)

   Milićević, N. M., Komlenić, M. B., & Jovančević, A. Ž. (2020). Standardizacija, adaptacija i primena Plučikovog testa emocija (PIE-JRS) u vojnoj populaciji - doprinosi profesora Petra Kostića. [Standardization, adaptation and application of Plutchik's emotion test (PIE-JRS) in army population: Contributions of professor Petar Kostić]. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini50(1), 209-227.   https://doi.org/10.5937/ZRFFP50-25307 (ERIH+, M52/M23)

  M.B. Komlenic, N.M. Milicevic, M.B. Milenovic (2020) Application of behavioral theory in music. Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 6, № 4. P. 96-105. https://doi.org/10.18413/2313-8971-2020-6-3-0-8  [Комленич М.Б., Миличевич Н.М., Миленович М.Б.(2020). Применение теорий обучения в музыке. Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 6, № 4. С. 96-105. https://doi.org/10.18413/2313-8971-2020-6-3-0-8] (M23/RSCI/ ERIH+)

   

  Marković, S., & Milićević, N. (2017). Slikar i njegov dvojnik u stvaralaštvu Katarine Radojlović. Poznanskie Studia Slawistyczne. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu, No. 13/2017, pp. 231 - 248, issn: 2084-3011,  doi: 10.14746/pss.2017.13.14, Poznan, Jan, 2017. (M24) (časopis je na ERICH+ listi). https://core.ac.uk/download/pdf/154441726.pdf

  Mitrovic, M., Hadzi Pesic, M., Stojanovic, D. & Milicevic, N. (2014). Personality Traits and Global Self-esteem of Alcohol Addicts. In M. Chraif, C., & V. M. Anitei (Ed.). Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 127, Psychology and the Realities of Contemporary World – 4th Edition – PSIWORLD 2013. (pp. 255-259). Bucharest: Romanian Society of Applied Experimental Psychology.  

  https://doi.org/1016/j.sbspro.2014.03.251  ISSN  1877-0428

  http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/127  

 • Radovi u ostalim časopisima:

  (M24) - Радови у националном часопису међународног значаја / радови у часописима на страном језику:

   

  Grubacic, J. & Milicevic, N. (2017). Stress at work and job satisfaction among public officials (civil service), Research result. Social studies and humanities.Т. 3, № 2, 2017. pp. 4-11. Социальные и гуманитарные исследования  (Тhe journal "Research Result" is included in the Russian science citation index scientific basis /RSCI/ РИНЦ - license agreement No. 765-12/2014)., (M24)  ISSN 2408-932X,

  https://doi.org/10.18413/2408-932X-2017-3-2-4-11 , 2017.

  Mиличeвич Н. M., Mилeнoвич M. Б., Maркoвич Д. (2016). ВOЙНA И ПСИХOTРAВMA: РAЗMЫШЛEНИЯ O ПСИХИATРИЧEСКИХ ПOTEРЯХ В ВOЙНAХ ХХ СTOЛETИЯ -  /Milicevic N., Milenovic M., Marković D. War and mental trauma: reflections on psychiatric losses in wars of the twentieth century // Сeтeвoй журнaл Нaучный рeзультaт“. Сeрия „Сoциaльныe и гумaнитaрныe исслeдoвaния“. – T.2, №1(7), 2016/4, TEMATИЧEСКИЙ ВЫПУСКСEРБСКAЯ ИНДИВИДУAЛЬНOСTЬ:XXИ ВEК И TРAДИЦИЯ (SERBIAN IDENTITY:THE XXI CENTURY AND TRADITION -Special Issue), str. 40-45.  (M24)   (TEMATSKI BROJ ČASOPISA) http://research-result.ru  RSCI- the journal "Research Result" is included in the Russian science citation index scientific basis /RSCI/ (license agreement No. 765-12/2014 dated 8 December 2014) ISSN 2408-932X UDK 355.01:316.6(616.89); DOI: 10.18413/2408-932X-2016-2-1-40-45; 

  Milicevic N., Pejic B., Komlenic M. and Cvetanovic I. (2016). The attitudes of students of psychology in grading knowledge and creativity. (Miličevič N., Pejič B., Komlenič M., Cvetanovič I. /2016/ Otnošenie studentov psihologii k ocenke znaniй i tvorčestva) Setevoй žurnal «Naučnый rezulьtat». Seriя Pedagogika psihologiя obrazovaniя. T2–№3(9), 2016, str.49-55; http://research-result.ru RSCI- the journal "Research Result" is included in the Russian science citation index scientific basis /RSCI/ (license agreement No. 765-12/2014 dated 8 December 2014). ISSN- 2313-8971  UDK 378 DOI: 10.18413/2313-8971-2016-2-3-49-55 http://rr.bsu.edu.ru/en/pedagogy/annotation/829/    (M24) 

  Komlenic, M., Milicevic, N., & Cvetanovic, I. (2016). An explanation of humour  by the principles of the associative S-R theory of reinforcement. Research Result, Social Studies and Humanities, №3(9), 2016; Belgorod, Russia: Belgorod State National Research University. Pp. 13-21.[Комленич, М., Миличевич, Н. и Цветанович, И.  (2016). Юмор – обьясение с помощью принципов С-Р теории подкрепления.  Сетевой журнал Научный результат. Серия „Социальные и гуманитарные исследования“, №3(9), 2016. Белгород, Россия: Белгородский государственный национальный исследовательский университет. С.13-21].

  (Тhe journal "Research Result" is included in the Russian science citation index scientific basis /RSCI/ РИНЦ - license agreement No. 765-12/2014). (M24)

  https://doi.org/10.18413/2408-932X-2016-2-3-13-21     ISSN 2408-932X 

  http://research-result.ru 

   

  Radovi u vodećim časopisima nacionalnog značaja    

   Milićević, N. i Marković, S. (2016). Uloga kafana u životu i stvaralaštvu umetnika 19. veka  u Francuskoj. Časopis Kultura, urednik  A.Prnjat. U: - KULTURA - TEMATSKI BROJ ČASOPISA BROJ - 151 - Kafana to sjajno treće mesto (Uredio i pripremio prof.dr Dragolјub B. Đorđević) str. 48-69. https://doi.org/105973/kultura1651048M     UDK 75.071.1:316.723(44)"18"  394:75.071.1(44)"18"  ISBN 0023-5164. http://zaprokul.org.rs/category/casopis-kultura/  (M51)

  Milićević, N. M., Pejić, B. S., & Komlenić, M. B. [2016]. Uloga kreativnosti i inovativnosti u savremenom obrazovanju. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, (46-2), 63-81. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2016/0354-32931602063M.pdf  UDK 159.954/.956 37.026  doi:10.5937/ZRFFP46-11772  ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082   (M51)

  Radovi u časopisima nacionalnog značaja: 

  Milićević, N., & Đorđević, M (2024). The Examination of Aesthetic Evaluations of Female Portraits in Pablo Picasso's Oeuvre. Годишњак за психологију, Vol 21, 2024. (In Press - editor's confirmation)  https://www.psihologijanis.rs/godisnjak/home-godisnjak.html  (М52). (Часопис Универзитета у Нишу, на енглеском језику).

  Đorđević, M. & Milićević, N. (2023). Does Conformity Really Exist?  Examination of Informational Social Influence in the Recognition of the Color. Годишњак за психологију, Vol 20, 2023, 25-26. https://doi.org/10.46630/gpsi.20.2023.02  (М52). (Часопис Универзитета у Нишу на енглеском језику).

  Живковић Ранчић, Ж. и Милићевић, Н.  (2022). Квалитет породичних интеракција као предиктор самоефикасности и школског успеха адолесцената. Годишњак за психологију 19, 47-63 https://doi.org/10.46630/gpsi.19.2022.03  (M53)

  Jovančević, A., & Milićević, N. (2021). Gratitude and Loneliness as predictors of subjective Well-being. Facta Universitatis: Series Philosophy, Sociology, Psychology & History, 20(1). https://doi.org/10.22190/FUPSPH2101001J  (M52) (Часопис Универзитета у Нишу на енглеском језику).

  Jovančević, A., Jović, M., Milićević, N. i Milenović, M.  (2020). Provodljivost kože i promene u izraženosti pozitivnog i negativnog afekta izazvane gledanjem isečka iz filma u odnosu na optimizam i pesimizam. Godišanjak za psihologiju 17, p.p. 57–70. http://www.psihologijanis.rs/arhiva-godisnjak/godisnjak-2020/004.pdf     (M53)

  Jovančević, A., Milićević, N., & Zdravić-Mihailović, D. (2019). Differences in music preferences between musicians and non-musicians. Facta Universitatis – Visual arts and music, 5(1), 31-39. (Časopis Niškog Univerziteta na engleskom jeziku). https://doi.org/10.22190/FUVAM1901031J  (M53) http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUVisArtMus/article/view/5195/3028

  Комленић, М., Крстић, Б. и Милићевић, Н. (2018). Ефекат учења и културе на објашњење људског понашања. Академски преглед, вол. I, Но1, но. 1-91, пп. 39 - 498, Бијељина, Универзитет у Бијељини.  ISSN 2637-2029     https://doi.org/10.7251/AKPR1801039K   

  Milićević, N. i Pejić, B. (2016). Psihološka istraživanja nastajanja umetničkog dela. Artefact Vol. 2; No.1/2016, str: 19–29. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti. UDK [7.013+111.852] : 159.9. doi:10.5937/Artefact1601019M ISSN  2406-313; eISSN  2406-3150 http://www.artf.ni.ac.rs/index.php/casopis-artefact/       http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2406-3134/2016/2406-31341601019M.pdf   (M54)

  Pejić, B. i Milićević, N. (2016). Doživljaj muzike različitih stilskih pravaca. Artefact Vol. 2; No.1/2016, str: 1-8. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti. UDK [78:111.852]: 78.03 doi:10.5937/Artefact1601001P ISSN  2406-313 eISSN  2406-3150 http://www.artf.ni.ac.rs/index.php/casopis-artefact/       http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2406-3134/2016/2406-31341601001P.pdf  (M54)

  Pejić B. i Milićević, N. (2009). Serijska reprodukcija i modusi estetske preferencije. Godišnjak studijske grupe za psihologiju, Vol-6.  Filozofski fakultet Niš,   UDK 159.922.7:78. ISSN 1451-5407 (M53)

  Nešić V., Nešić M., Milićević N. i Todorović J. (2006). Porodica i muzička iskustva učenika osnovnih škola u Nišu. Godišnjak studijske grupe za psihologiju, God. 1 br. 1.  Filozofski fakultet Niš,. (str. 126-141). UDK 159.922.7:78.  ISSN 1451-5407  (M52)

  Milićević N. (2002). Karakteristike ličnosti adolescenata sa autoagresivnim tendencijama. Godišnjak studijske grupe za psihologiju, God. 1 br. 1.  Filozofski fakultet Niš,. (str. 225-233) ISSN 1451-1967 UDK 159.923-053.6:616.89-008.45  COBISS. SR-ID: 105875212  (M53)

  Cvetković V., Milićević N.(2000). Analiza uzroka i motiva samovolјnog udalјavanja iz jedinica. Novi Glasnik-vojnostručni intervidovski časopis, Vojnoizdavački zavod Beograd,  broj 2 mart-april , (str. 13-18) ISSN 0354-3323    UDK: 355.291.5    COBISS.SR-ID: 72838658  (M52)

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u celini 

  Đorđević, M., & Milićević, N. (2023). Impact of Supposed Artistic Authority on Recognition of the Order of Colours. In  Proceedings of the XXIX Scientific Conference Empirical Studies in Psychology (29; 2023, Beograd) [Zbornik radova] / XXIX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji EIP 2023, 38-41  ISBN-978-86-6427-249-0 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2023/09/EIP23_proceedings.pdf  (M33)

  Stankov, M., Milićević, N, & Jovančević, (2020). Effect of Music on Subjective Experience of Dance Performances THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters, 2019. PROCEEDINGS Editors Blanka Bogunović and Sanela Nikolić Faculty of Music, University of Arts in Belgrade. PP 150-154.  https://www.fmu.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/12/psychology-and-music-18_stankov-et-al.pdf    (M33)

  Nikolić, S., Burić, I., Milošević, A., Jovančević, A & Milićević, N. (2019). Relation between Personality Traits and Preference for Warm and Cool Colors. In K. Damnjanović, O. Tošković & S. Marković (Eds.), Proceedings of the XXV scientific conference, Empirical studies in psychology, March 29th – 31st, 2019 Belgrade: Faculty of philosophy, pp 95-98. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/09/ZBORNIK19prelim-1.pdf  (M33)

  Škorc, B, Pejić, B. & Milićević, N. (2019). Complexity and Authenticity as Components of Appreciation of Unfamiliar Symbols. In K. Damnjanović, O. Tošković & S. Marković (Eds.), Proceedings of the XXV scientific conference, Empirical studies in psychology, March 29th – 31st, 2019 Belgrade: Faculty of philosophy, pp 101-103. http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/09/ZBORNIK19prelim-1.pdf  (M33)

  Jovančević, A., & Milićević, N. (2018). Influence of contextual information on the estimation of artistic paintings. In K. Damnjanović, O. Tošković & S. Marković (Eds.), Proceedings of the XXIV scientific conference, Empirical studies in psychology, 66-69.http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf  (M33)

  Nebojša Milićević, Ana Jovančević  (2018), Relation between contextual information and subjective experience of the artistic paintings. Vrnjačka Banja; Knowledge – international journal, 22(6), Proceedings V.  1721-1727, 22, 6, ISBN 1857-923X, 2018. (M33)

  Pejić B., Škorc B. & Milićević N. (2012). Categorization of portrait. 22nd Biennial Congress of International Association of Empirical Aesthetics (IAEA): In: Aesthetic & Media, Arts & Culture. Taipei, Taiwan. Međunarodni tematski zbornik radova National Normal University Taipei – Taiwan, R.O.C. 22-25,2012 Abstracts & Full Paper, pp.308-315. (M33)  http://www.science-of-aesthetics.org/data/proceedings/IAEACongressProceedings2012.pdf 

  Pejić, B., Škorc, B. i Milićević, N. (2010).  Formal characteristics of „fine“ paintings (Formalne karakteristike lepih slika). in Estetics and Design,  (Međunarodni tematski zbornik radova, 21st. Biennial Congress of IAEA, 25-28 august, Dresden), ISBN 978-3-86780-183-6; www.ecp2009.no   (M33)

  Milićević, N., Pejić, B., Škorc B. (2010). Picasso‘s Guernica - horse‘ head - genesis of detail (Pikasova Gernika - glava konja - geneza detalja).,  in Estetics and Design,  (Međunarodni tematski zbornik radova, 21st. Biennial Congress of IAEA) Dresden, ISBN 978-3-86780-183-6; (M33)  www.ecp2009.no

  Ristić L.& Milićević N. (2004). Associative connection of colours to compositions of different characterin  Art and Science - Proceedings of the XVIII Congress of the International Association of Empirical Aesthetics, Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon, September 13-16 2004, Edited by J.P.Frois, P.Andrade&J.F.Marques, IAEA, Lisboa, Portugal, 2004 (p.)  672,  (M33)  (ISBN 972-9119-11-2) Deposito legal: 215569/04

   Milicevic N. (2004). An attempt of evaluation of the influence of Body Psychotherapy on actual level of anxiety and mood. Book of abstracts, 12th Congress of the European Association for Psychotherapy, European Identiy & Psychotherapy, Belgrade, June 24 - 27th,2004  (p.30)  O 2.4 Rad je bio objavlјen na sajtu Udruženja telesnih psihoterapeuta: https://www.google.rs/interstitial?url=http://www.tepsyntesis.org/index.php/udruzenje/telesni-psihoterapeuti  (M33)

   

  Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u izvodu:

  Jovančević, A., Cvetković, I., & Milićević, N. (2021). Optimism-pessimism, coping mechanism, conspiracy theories, fear of COVID as predictors of respect of COVID-19 measures. [Abstract]. 49th Meeting of the European Brain and Behaviour Society (EBBS), 4 - 7 September 2021, Lausanne, Switzerland & Virtual. Book of abstracts pp. 292.3  (M34)

  Jovančević, A., Milićević, N., & Đorić, S. (2021), Information sources and conspiracy theories as predictors of vaccination intention [Abstract]. Bioengineering, Biomedical Signal and Image Processing (BIOMESIP) July 19-21, Gran Canaria (Meloneras), Spain. Book of abstracts. (M34) https://biomesip.ugr.es 

  Stankov, M., Milićević, N., & Jovančević, A. (2019). Effects of music on subjective experience of dance performance. Psychology and Music (PAM) -Prva internacionalna konferencija Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja. Program, p. 9. https://psihologijaimuzika2019.files.wordpress.com/2019/09/preliminarni-pretkonferencijski-i-konferencijski-program-24.9.2019..pdf    (M34)

  Milićević, N., & Jovančević, A. (2019). Subjective experiences of paintings from different periods of art. [abstract]. XXV Scientific Conference Empirical Studies in Psychology, 29-31. mart 2019. Book of abstracts, pp. 128-129. [Knjiga rezimea na srp. i engl. jeziku –elektronsko izdanje]. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; ISBN 978-86-6427-091-5122 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/03/KNJIGA-REZIMEA-2019-fin.pdf (M34)

  Nikolić, S, Burić, I., Milošević, A. Jovančević, A. & Milićević, N. (2019). Relation between personality traits and preference for warm and cold colors. [abstract]. XXV Scientific Conference Empirical Studies in Psychology, 29-31. mart 2019. Book of abstracts, p. 130. [Knjiga rezimea na srp. i engl. jeziku –elektronsko izdanje]. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; ISBN 978-86-6427-091-5122 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/03/KNJIGA-REZIMEA-2019-fin.pdf   (M34)

  Škorc, B, Pejić, B. i Milićević, N. (2019). Kompleksnost i izvornost kao komponente dopadanja kod nepoznatih simbola [abstrakt]. XXV Scientific Conference Empirical Studies in Psychology, 29-31. mart 2019. [Knjiga rezimea na srp. i engl. jeziku –elektronsko izdanje]. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; p. 130. ISBN 978-86-6427-091-5122 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/03/KNJIGA-REZIMEA-2019-fin.pdf    (M34)

  Stankov, M., Milićević, N., & Jovančević, A. (2019). Effects of music on subjective experience of dance performance. Psychology and Music (PAM) -Prva internacionalna konferencija Psihologija i muzika – interdisciplinarna susretanja. Program, p. 9. https://psihologijaimuzika2019.files.wordpress.com/2019/09/preliminarni-pretkonferencijski-i-konferencijski-program-24.9.2019..pdf     (M34)

  Milićević, N., & Jovančević, A. (2019). Subjective experiences of paintings from different periods of art. [abstract]. XXV Scientific Conference Empirical Studies in Psychology, 29-31. mart 2019. Book of abstracts, pp. 128-129. [Knjiga rezimea na srp. i engl. jeziku –elektronsko izdanje]. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; ISBN 978-86-6427-091-5122 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/03/KNJIGA-REZIMEA-2019-fin.pdf   (M34)

  Nikolić, S, Burić, I., Milošević, A. Jovančević, A. & Milićević, N. (2019). Relation between personality traits and preference for warm and cold colors. [abstract]. XXV Scientific Conference Empirical Studies in Psychology, 29-31. mart 2019. Book of abstracts, p. 130. [Knjiga rezimea na srp. i engl. jeziku –elektronsko izdanje]. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; ISBN 978-86-6427-091-5122 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/03/KNJIGA-REZIMEA-2019-fin.pdf   (M34)

  Škorc, B, Pejić, B. i Milićević, N. (2019). Kompleksnost i izvornost kao komponente dopadanja kod nepoznatih simbola [abstrakt]. XXV Scientific Conference Empirical Studies in Psychology, 29-31. mart 2019. [Knjiga rezimea na srp. i engl. jeziku –elektronsko izdanje]. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; p. 130. ISBN 978-86-6427-091-5122 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/03/KNJIGA-REZIMEA-2019-fin.pdf   (M34)

  Jovančević, A., Milićević, N., Stamenković, M., Janković, A., & Miladinović, A. (2019). Picture speaks a thousand words: Prediction of individuals financial status by looking at photos. [Abstract]. XXV Scientific Conference Empirical Studies in Psychology, 29-31. mart 2019. [Knjiga rezimea na srp. i engl. jeziku –elektronsko izdanje]. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; p. 114-115. ISBN 978-86-6427-091-5122 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/03/KNJIGA-REZIMEA-2019-fin.pdf   (M34)

  Jovančević, A., Milićević, N., & Zdravić-Mihailović, D. (2018). General tendency to experience positive emotions and musical preferences. 14th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2018 Faculty of Philosophy, Niš Serbia, September 28th-29th 2018.  XIV Dani primenjene psihologije. Abstract book, pp 22-23.   ISBN 978-86-7379-482-2  http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/DPP2018.pdf   (M34)

  Jovančević, A., Milićević, N., Stamenković, M., Janković, A., & Miladinović, A. (2019). Picture speaks a thousand words: Prediction of individuals financial status by looking at photos. [Abstract]. XXV Scientific Conference Empirical Studies in Psychology, 29-31. mart 2019. [Knjiga rezimea na srp. i engl. jeziku –elektronsko izdanje]. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; p. 114-115. ISBN 978-86-6427-091-5122 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/03/KNJIGA-REZIMEA-2019-fin.pdf  (M34)

  Jovančević, A., Milićević, N., & Zdravić-Mihailović, D. (2018). General tendency to experience positive emotions and musical preferences. 14th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2018 Faculty of Philosophy, Niš Serbia, September 28th-29th 2018.  XIV Dani primenjene psihologije. Abstract book, pp 22-23.   ISBN 978-86-7379-482-2  http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/DPP2018.pdf   (M34)

  Milicevic, N, Djordjevic, N. and Skorc, B. (2016). Changes in Van Gogh’s painting in light of the Evolutionary Theory . 24th Biennial Congress of The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA) August 29 - September 1, 2016 University of Vienna, Austria. Proceedings-Edited by Helmut Leder, Michael Forster, Gernot Gerger, Marcos Nadal, Matthew Pelowski & Raphael Rosenberg, p 55. http://www.science-of-aesthetics.org/data/proceedings/IAEACongressProceedings2016.pdf (M34)

  Djordjevic, N., Milicevic, N, and Pejic, B. (2016). Aesthetic experience of changes in Van Gogh’s painting technique. 24th Biennial Congress of The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA) August 29 - September 1, 2016 University of Vienna, Austria.Proceedings-Edited by Helmut Leder, Michael Forster, Gernot Gerger, Marcos Nadal, Matthew Pelowski & Raphael Rosenberg, p 20. http://www.science-of-aesthetics.org/data/proceedings/IAEACongressProceedings2016.pdf   (M34)

  Skorc, B., Pejic, B.and Milicevic, N. (2016). Components of art reception in students of visual arts . 24th Biennial Congress of The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA) August 29 - September 1, 2016 University of Vienna, Austria.Proceedings-Edited by Helmut Leder, Michael Forster, Gernot Gerger, Marcos Nadal, Matthew Pelowski & Raphael Rosenberg, p 78. http://www.science-of-aesthetics.org/data/proceedings/IAEACongressProceedings2016.pdf  (M34)

  Matović M., Milenović, M. i Nebojša Milićević (2018). Povezanost kognitivnih sposobnosti i profesionalnih interesovanja kod maturanata, Međunarodni tematsski zbornik - Obrazovanje i kvalitet života u uslovima tranzicije [Education and Quality of Life in the Conditions of Transition - Book of abstracts  (M34)

  Spasojević,T., Stojiljković, S. & Milićević N.(2015). The relationship between empathy and altruism in secondary school students. 11th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2015, September 25th - 26th 2015, University of Nis, Faculty of Philosophy, Departement of Psychology. (Abstract number: 8 ID number of submission: 93), Abstract book, p.15. ISBN: 978-86-7379-384-9  http://www.psihologijanis.rs/dpp/DPP2015.pdf    (M34)

  Milicević, N., Živković, M. and Milojković S. (2015). Creative learning and drawing techniques. 11th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2015, September 25th - 26th 2015, University of Nis, Faculty of Philosophy, Departement of Psychology. Abstract number: 79 ID number of submission: 78, Abstract book, p.86. ISBN: 978-86-7379-384-9  http://www.psihologijanis.rs/dpp/DPP2015.pdf  (M34)

   

  Pejić, B.,Škorc, B .& Nebojša M. (2012). Categorization of portrait. 22nd Biennial Congress of The International Association of Empirical Aesthetics (IAEA) AESTHETICS@MEDIA, ARTS & CULTURE, National Taiwan Normal University – Taipei, Taiwan, R.O.C. August, 22-25, 2012  (M34)

  Vidanović S., Anđelković V. i Milićević N. (2011). Internet zavisnost i strategije prevladavanja kod adolescenata iz seoske i gradske sredine. Drugi kongres psihologa Bosne i Hercegovine, sa međunarodnim učešćem, Banja Luka. Knjiga rezimea. (M34)

  Pejić B. and Milićević N. (2009). Serial reproduction and aestehtic dimensions. European Congress of Psychology, Oslo, Norway, July 7-10, 2009, www/ecp2009.no/abstractdownload.cfm  (M34)

  Pejic B, Milicevic N.(2007). „Different drawing trends in art and aesthetic assessment“, X European Congress of Psychology, July 3-6, Prague, Czech Republic, 2007 ID 2778    ISBN 978-80-7064-017-3  (M34)

  Milicevic N., Pejic B. (2007). „Aesthetic dimensions of beautified serial visual reproduction“, X European Congress of Psychology, July 3-6  2007, Prague, Czech Republic, 2007, ID 2787  ISBN 978-80-7064-017-3  (M34)

  Nešić V., Nešić M., Milićević N., Stošić M (2005)., Characteristic of value orientations in students of medicine. Programme Book of 14th General Meeting of the Europian Association of Experimental Social Psychology, Wurzburg, 19-23.07.2005 (page 57, 237) IP-6  (M34)

  Želeskov J., Milićević N., Hadži Pešić M. (2005). Attitudes towards psychotherapeutic treatment and adult romantic attachment styles. (ID number 183778870-38-ABS),  9th European Congress of Psychology, Granada, Espagna 2005.  (M34)
  Hadži Pešić M., Stefanović Z., Milićević N., . Žikić O.(2004). Use of drowings in sociotherapy group of schizophrenic patients. Book of abstracts, European Identiy & Psychotherapy, Belgrade, June 24 - 27th,2004  (p.92)  P16. (M34)

   Jovanćević, A., & Milićević, N. (2018). Osobine ličnosti kao prediktori muzičkih preferencija. Nauka bez granica 3, Kosovska Mitrovica. Međunarodni tematski zbornik - ISBN 978-86-6349-084-0, 209. (M34)

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  (M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

  Milićević, N. (2017). Fraktali kao psihološki pojam. In S. Filipović, B. Škorc & S. Radojčić (Eds.), Implicitni red – Letnja umetnička škola Univerziteta umetnosti u Beogradu, pp. 50-58. Beograd: Univerzitet umetnosti.  ISBN 978-86-7167-058-6

  http://www.arts.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/04/Monografiija-LUS-2017.-18.4.2018.-novo.pdf  (M61)

  (M63) Saopšzenja sa skupova nacionalnog značaja štampana u celosti;

  Milićević, N.. i Komlenić, М. (2024). Primena KBT i EMDR terapije u radu sa decom žrtvama nasilja. [саопштење објављено у целости]. У Б. Крстић (ед.) (2024) Зборник радова са Прве научно стручне конференције „Иновације у психологији“ Уннниверзитет Бијељина, стр. 90-100. ИСБН: 978-99976-165-6-2 https://www.ubn.rs.ba/sites/default/files/konferencije/Konf_FZS_2024/Konferencija_FZP_E_izdanje.pdf  (M63)

  Đorđević, M., & Milićević, N. (2023). Impact of Supposed Artistic Authority on Recognition of the Order of Colours. In  Proceedings of the XXIX Scientific Conference Empirical Studies in Psychology (29; 2023, Beograd) [Zbornik radova] / XXIX naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 38-41  (M63)  ISBN-978-86-6427-249-0 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2023/09/EIP23_proceedings.pdf (M63)

  Pejić, B., Škorc, B. i Milićević, N.  (2016). Kategorizacija slika i afektivne dimenzije. XXII naučni skup - Empirijska istraživanja u psihologiji, 18.-20.mart 2016, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za psihologiju, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Knjiga rezimea str. 34-35; Objavlјeno u: Zbornik radova sa naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji (22;2016; Beograd  2016.) Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; [organizatori] Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju. - 1. izd. (147 str.), str. 32-37. Zbornik radova na srpskom i engleskom jeziku – elektronsko izdanje. 

  http://www.empirijskaistrazivanja.org/knjigarezimea.aspx  ISBN 978-86-6427-047-2   (M63)

  Milićević, N., Đorić, S. i Pejić, B. (2016). Estetski doživlјaj algebarskih fraktala, apstraktnih slika i prirodnih formi.  XXII. naučni skup - Empirijska istraživanja u psihologiji, 18.-20.mart 2016, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za psihologiju, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Knjiga rezimea str. 36-37; Objavlјeno u: Zbornik radova sa naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji (22;2016; Beograd  2016.) Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; [organizatori] Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju. - 1. izd. (147 str.), str. 32-37. Zbornik radova na srpskom i engleskom jeziku – elektronsko izdanje.  http://www.empirijskaistrazivanja.org/knjigarezimea.aspx    (M63)

  (M64) Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja štampana u izvodu:

  Milićević, N. и Komlenić, М. (2024). Primena KBT i EMDR terapije u radu sa decom žrtvama nasilja. [абстракт]. Иновације у психологији – Прва научно стручна конференција са међународним учешћем, 29.-30.03.2024. Универзитет  Бијељина. Књига сажетака. (M64)

  Милићевић, Н., Миленовић, М. и Комленић, М. (2023) Примена бихејвиоралних техника и емдр терапије у раду са траумама код деце. [Application of behavioral techniques and EMDR therapy in working with trauma in children]. [абстракт] Х научно-стручна конференција са међународним учешћем - Психолог у науци + психолог у струци = допринос заједници (Х Scientific and Professional Conference with international participation - Psychologist in science + Psychologist in practice=Contribution to community). Психолошко саветовалиште за студенте Студентског културног центра Ниш. [Psychological counselling for students within Students’ Cultural Center Niš]. Књига апстраката, стр. 27-28. https://savetni.org/wp-content/uploads/2023/11/Knjiga-rezimea-Book-of-abstracts-2023.pdf  (М64)

  Милићевић, Н., и Миленовић, М. (2023). Примена ЕМДР терапије у групном раду са децом и одраслима. [абстракт]  [Аpplication of EMDR therapy in group work with children and adults]. Х научно-стручна конференција са међународним учешћем - Психолог у науци + психолог у струци = допринос заједници (Х Scientific and Professional Conference with international participation - Psychologist in science + Psychologist in practice=Contribution to community). Психолошко саветовалиште за студенте Студентског културног центра Ниш. [Psychological counselling for students within Students’ Cultural Center Niš]. Књига апстраката, стр. 18-19. https://savetni.org/wp-content/uploads/2023/11/Knjiga-rezimea-Book-of-abstracts-2023.pdf    (М64)

  Милићевић, Н. и Комленић, М. (2022).„Улога креативности и уметности у савременом образовању“. III међународни научни скуп ISCAF 2022., Tрадиционално и савремено у уметности и образовању. Fакултет уметности универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици- Косовска Митровица 22. и 23. децембар 2022. године. Књига резимеа. (М64)

  Nikolić, M., Jovančević, A., & Milićević, N. (2021). Aggressiveness, personality traits and modes of aesthetic processing as predictors of tattoo preference. [Abstract]. XXVII Empirical studies in Psychology, 13-14 May. University of Belgrade: Faculty of philosophy. Book of abstracts pp 134-135.  https://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/05/KNJIGA-REZIMEA-2021_f.pdf  (М64)

  Pejić, B., Škorc, B. i Milićević, N. (2019). Metaforička veza boja i linija. BARTF 2019 – Balkan Art Forum: Umetnost i kultura danas: Metafora, percepcija i simboliza,  - VII Sedmi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, Niš, 4 ‒ 5. oktobar 2019. Knjiga rezimea, str.  (M64)

  Škorc, B., Pejić, B. i Milićević, N. (2019). Vizualizacija strahova. BARTF 2019 – Balkan Art Forum: Umetnost i kultura danas: Metafora, percepcija i simboliza,  - VII Sedmi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, Niš, 4 ‒ 5. oktobar 2019. Knjiga rezimea, str.  (M64)

  Milićević, N. , Pejić, B., & Komlenić, M.(2019). Estetski doživljaj, prijatnost i relaksirajuća svojstva fraktalnih formi. (Apstrakt). 67. Kongres psihologa Srbije, Zlatibor, 22-25.maj 2019. Psihologija u novom dobu: Izazovi (re) humanizacije. Društvo psihologa Srbije, Knjiga rezimea.  (M64)

  Jovančević, A., & Milićević, N. (2019). Traganje za senzacijama i muzičke preferencije. (Apstrakt). 67. Kongres psihologa Srbije, Zlatibor, 22-25.maj 2019. Psihologija u novom dobu: Izazovi (re) humanizacije. Društvo psihologa Srbije, Knjiga rezimea.  (M64)

  Jovančević, A., Milićević, N., & Zdravić-Mihailović, D. (2018). Preferencije muzičkih žanrova kod muzičara i nemuzičara [Musical genre preferences with musicians and nonmusicians].   VI nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum, (BARTF 2016) – Umetnost i kultura danas: Obrazovanje za umetnost i izazovi umetnosti. Niš, 7-8. oktobar 2016; Fakultet umetnosti, Univerzitet u Nišu. Knjiga apstrakata, str. 34. ISBN 978-86-85239-56-4 http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2018/12/Knjiga-apstrakata-BARTF-2018.pdf  (M64)

  Milićević, N. i Jovančević, A. (2018). Estetske dimenzije fraktalnih stimulusa. 66. Kongres psihologa Srbije. Futurizam u psihologiji ̶ psihologija u zoni budućeg razvoja [knjiga rezimea], Društvo psihologa Srbije, pp. 158 - 159, Zlatibor, 30. May - 2. Jun, 2018 (M64)

  Milićević, N., & Jovančević, A. (2018). Odnos teorije dinamičkih kompetenci i količine informacija u proceni umetničkih slika. Mentalno zdravlje-psihijatrijski, psihoterapijski i psiholški aspekti, Bijeljina.  (M64)

   Milićević, N. i Komlenić, M. (2017). Estetski doživljaj mandelbrotobvih fraktala, apstraktnih slika i prirodnih formi i H, R i D estetski modusi. U G. Đigić (Urednik). Društvene nauke pred izazovima savremenog društva – Tematski zbornik radova sa šestog međunarodnog naučnog skupa Nauka i savremeni univerzitet 6. Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet str. 453-462.  UDK 159.9.072:111.852. ISBN 978-86-7379-466-2   https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2017/drustvene-nauke-pred-izazovima-savremenog-drustva  (M64)

   

  Pejić,B., Pflug  i Milićević, N. (2016). Ples u slikarstvu (Dancing in the Art)  IV nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum, (BARTF 2016), Niš, 7-8. oktobar 2016; Umetnost i kultura danas : Igra kao antropološki, estetički i pedagoški princip. Knjiga apstrakata / [urednik Nataša Nagorni Petrov]. - Niš : Univerzitet, Fakultet umetnosti, 2016 (Niš : Atlantis)  (THE FOURTH NATIONAL SCIENTIFIC FORUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION Balkan Art Forum 2016 - BARTF 2016 - ART AND CULTURE TODAY: PLAY AS AN ANTHROPOLOGICAL, AESTHETIC AND PEDAGOGICAL PRINCIPLE, Book of abstracts, p.73-74) Niš, 7 - 8th October 2016  Knjiga apstrakata.  str.73-74. UDK 75: (73-74). ISBN 978-86-85239-43-4 COBISS.SR-ID 226302732  http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/BARTF-2016-Knjiga-apstrakata.pdf   (M64)

   

  Pejić,B., Milićević, N. i Pflug (2016). Subjektivni doživljaj modernog baleta (Subjective experience of modern ballet) IV nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum, (BARTF 2016), Niš, 7-8. oktobar 2016 ; Umetnost i kultura danas : Igra kao antropološki, estetički i pedagoški princip. (THE FOURTH NATIONAL SCIENTIFIC FORUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION Balkan Art Forum 2016 - BARTF 2016 - ART AND CULTURE TODAY: PLAY AS AN ANTHROPOLOGICAL, AESTHETIC AND PEDAGOGICAL PRINCIPLE, Book of abstracts, p.77-78) Niš, 7 - 8th October Knjiga apstrakata / [urednik Nataša Nagorni Petrov]. - Niš : Univerzitet, Fakultet umetnosti, 2016 (Niš : Atlantis)  str.77-78. UDK 793.32/.324 ISBN 978-86-85239-43-4 COBISS.SR-ID 226302732 http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/BARTF-2016-Knjiga-apstrakata.pdf     (M64)

  Milićević, N., Đorđević, N. i Pejić, B. (2016). Estetski doživlјaj Van Gogovih pejzaža iz pet perioda. Sabor psihologa 64. Naučno stručni skup – Sabor psihologa Srbije 25.-28.maj, Zlatibor, Knjiga rezimea: http://www.dps.org.rs/program   (M64)

  Đorić, S i Milićević, N. (2016). Uloga ispolјene emocije i pola opažene osobe na formiranje impresije o njenoj dominantnosti. 22. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 18-20 mart, 2016. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, knjiga rezimea, str.125-126.  http://empirijskaistrazivanja.org/preuzimanje/    (M64)

  Škorc, B. i Milićević, N. (2016). Uticaji u obrazovanju za umetnost.  Druga Didaktička konferencija Predmetne didaktike -putokazi za unapređenje nastave, Beograd 18.jun 2016. Knjiga rezimea [urednik Jelena Stanisavlјević]. Str. 25.  371.3(048) 37.026 ISBN 978-86-918423-2-1;COBISS.SR-ID 224202508 http://www.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2016/06/Zbornik_rezimea_II_didakticka_konferencija_Predmetne_didaktike.pdf   (M64)

  Milićević, N. i Komlenić, M.  (2016) Estetski doživlјaj Maldenbrotovih fraktala, apstraktnih slika i prirodnih formi.(Aesthetic experience of Maldenbrot`s Fractals, abstract paintings, and natural forms). Konferencija sa međunarodnim učešćem -  Nauka i savremeni univerzitet 6 – NISUN- 6, 12. novembar 2016. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu. Knjiga rezimea.

  Komlenić, M. i Milićević, N. (2016) Efekat recentne kulture na atribuciju . Konferencija sa međunarodnim učešćem - Nauka i savremeni univerzitet 6 – NISUN- 6, 12. novembar 2016. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu. Knjiga rezimea.  (M64)

  Milićević, N. i Đorić, S. (2015): Uloga lica, gestova i sadržaja slika u opažanju bazičnih emocija. 21. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 27-29 mart, 2015. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, knjiga rezimea, str.26-27.  http://empirijskaistrazivanja.org/preuzimanje/     (M64)

  Đorić, S. i Milićević, N. (2015): Subjektivni doživlјaj emocija na slikama 21. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 27-29 mart, 2015. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, knjiga rezimea, str.27-28.  http://empirijskaistrazivanja.org/preuzimanje/   (M64)

  Milićević, N. i Đorić, S. (2015): Da li je zaista postojao sukob između Rajha i Frojda? NISUN-5 Naučni skup sa međunarodnim učešćem - Nauka i savremeni univerzitet 5, 13. i 14. novembar. Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu.   (M64)

  Milićević N. i  Živković, M. (2013). Uloga divergentne produkcije u visokoškolskom obrazovanju. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni univerzitet 3. 15-16.novembar, 2013. Filozofski fakultet Univerzitet u Nišu. Knjiga sažetaka, str.251-252. (M64)

  Milićević, N., Đorić S. (2014). Faktori kreativnog postignuća i kreativni stilovi studenata psihologije. NISUN 4 – Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Nauka i savremeni univerzitet, Filozofski fakultet 14. i 15. novembar 2014. Knjiga rezimea str. 33. (15)  (M64)

  Milićević, N. i Đorić, S. (2014). Faktori kreativnog postignuća i kreativni stilovi studenata psihologije. NISUN 4 – Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Nauka i savremeni univerzitet, Filozofski fakultet 14. i 15. novembar 2014. knjiga rezimea str. 33.  (M64)

  Milićević, N., Živković, M. i Milojković S. (2014). Razvoj divergentne produkcije u obrazovanju kroz ptimenu tehnika crtanja. BARTF – Balkan Art Forum,  Drugi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem – Fakultet Umetnosti u Nišu, 10-11 oktobar 2014, knjiga rezimea.  (M64)

  Milićević N. i Jovanović D.(2013). Estetski doživlјaj ženskih portreta različitih slikarskih perioda u svetlu evolucione teorije. 19. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 22-24 mart, 2015. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, knjiga rezimea na srpskom i engleskom jeziku, str.28-29. CIP 159.9.072(048)  ISBN 978-86-88803-26-7 1 COBISS.SR-ID 197295116 http://empirijskaistrazivanja.org/preuzimanje/  (M64)

  Jovanović D., Milićević N. i Pejić B. (2013). Modusi estetskog odlučivanja i estetski doživlјaj ženskih portreta različitih slikarskih perioda. 19. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 22-24 mart, 2013. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, knjiga rezimea na srpskom i engleskom jeziku, str.25-26. CIP 159.9.072(048) ISBN 978-86-88803-26-7 1 COBISS.SR-ID 197295116  http://empirijskaistrazivanja.org/preuzimanje/   (M64)

  Milićević N., Jovanović D. i Pejić B. (2013). Estetske procene ženskih portreta različitih slikarskih perioda i dimenzije ličnosti. 61. Naučno-stručni skup psihologa Srbije – Sabor psihologa. Lepenski vir, 29.05.-1.06.2013. Knjiga rezimea, str. 105-107. ISBN 978-86-89377-04-0. COBISS. SR-ID 198579468.   (M64)

  Milićević, N. i Jovanović, D. (2013). Mogućnosti empirijskog istraživanja umetnosti. Darovitost, talenat i kreativnost (Giftedness, talent and creativity) - IX Konferencija sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije u Nišu, 27-28.septembar 2013., Knjiga rezimea str.126. 159.9.072(048). ISBN 978-86-7379-295-8 COBISS.SR-ID 201332492  (M64)

  Milićević, N., Pejić, B.,Nešić, V. (2011). Individualna serijska reprodukcija i geneza slikarskog dela. 59.naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Sokobanja. Knjiga rezimea radova  (M64)

  Pejić, B.,Milićević, N. (2011). Uloga likovnih elemenata u proceni slika lјudskih figura. 59.naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Sokobanja. Knjiga rezimea radova    (M64)

  Klisić, Lj., Milićević, N. i saradnici (2011). Identitet celovitosti tela i psihe u školi TepSintezis.  59.naučno-stručni skup Sabor psihologa Srbije, Sokobanja. Knjiga rezimea radova  (M64)

  Milićević, N. (2010).Empirijska estetika i tumacenje geneze umetnickog dela. VI Konferencija sa međunarodnim učešćem - Dani primenjene psihologije, Niš, Knjiga rezimea str. 74.   (M64)

  Anđelković, V., Vidanović, S., Milićević, N., Todorović, J. i Stefanović Stanojević, T. (2010). Internet i slobodno vreme mladih iz prigradske i seoske sredineVI Konferencija sa međunarodnim učešćem - Dani primenjene psihologije, Niš, Knjiga rezimea str. 37-38 (Rad je finansiran sredstvima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije u okviru projekta 149062D.) http://www.psihologijanis.org/dpp/Knjiga%20rezimea%20DPP2010.pdf   (M64)

  Milićević, N.,  Pejić, B., Nešić, V. (2010). Eksperimenti serijske reprodukcije u ispitivanju evolucije lјudske kulture i stvaralaštva. 58. naučno stručni skup Sabor psihologa 2010, Zlatibor, 26-29. maj, knjiga rezimea    (M64)

  Milićević N. i Pejić B., (2008). Eksperiment serijske reprodukcije u svetlu Martindejlove evolucione teorije. XIV naučni skup:Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rezimei (str.17). ISBN 978-86563-27-9 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP-2008.pdf  (M64)

  Pejić B. i Milićević N., (2008). Umetnički pravci u svetlu kognitivnog modela estetskog odlučivanja. XIV naučni skup:Empirisjka istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rezimei (str.15-16). ISBN 978-86563-27-9 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP-2008.pdf  (M64)

  Milićević N. i Pejić B (2007). Estetske procene u eksperimentima serijske reprodukcije sa različitim instrukcijama. XIII naučni skup: Empirisjka istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rezimei (str.16-17). ISBN 978-86-80269-92-4  http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP-2007.pdf   (M64)

  Pejić, B. i Milićević, N. (2007). Provera skale procene estetskog doživlјaja. XIII naučni skup: Empirisjka istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rezimei (str.25-26)   ISBN 978-86-80269-92-4  http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP-2007.pdf   (M64)

  Milićević N., Pejić B., Nešić V.(2007). Primena analize polinomskih trendova u empirijskim istraživanjima umetnosti. III Konferencija sa međunarodnim učešćem - Dani primenjene psihologije, Niš, Knjiga rezimea str. 68-69.  http://www.psihologijanis.org-dpp/knjrdpp07.pdf    

  Milojević M., Hadži Pešić M., Milićević N.(2007). Stav prema psihoterapiji kod studenata psihologije , III Konferencija Dani primenjene psihologije, Niš, Knjiga rezimea, str.15. http://www.psihologijanis.org-dpp/knjrdpp07.pdf    (M64)

  Ljubišić B., Milićević N., Milenović M. (2006). Efikasnost selekcije za specifične dužnosti u vojnoj organizaciji.  II  Konferencija sa međunarodnim učešćem  Dani Primenjene Psihologije, Filozofski fakultet Niš.   (M64)

   Milićević N. i Pejić B.(2006). Estetski modusi dorađenih serijskih reprodukcija . XII naučni skup:  Empirisjka istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rezimei (str.20-22). ISBN 86-80269-92-1     COBISS 128389132 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP-2006.pdf  (M64)

  Pejić B. i Milićević N.(2006). Uticaj višestruke reprodukcije na modus estetske procene. XII naučni skup:   Empirisjka istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rezimei (str.18-20) ISBN 86-80269-92-1   COBISS 128389132 http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP-2006.pdf (M64)

  Milićević N.(2005). Estetske procene Pikasovih pripremnih studija kompozicije za Gerniku.  XI naučni skup – Empirijska istraživanja u psihologiji, 3-4. februar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Rezimei (str 16-18) http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/Knjiga-rezimea-EIP-2005.pdf   (M64)

  Milićević N. (2005). Primena metode semantičkog diferencijala u ispitivanju stilskih promena i geneze umetničkih dela. Saopštenje , 1. Naučni skup Dani Primenjene Psihologije, Filozofski fakultet Niš, 2005. (M64)

  Milićević N., Ristić L. (2004). Estetski doživlјaj kompozicija setnog i veselog karaktera.  X naučni skup -  Empirisjka istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rezimei (str.24-25)  (M64)

  Todorović J., Stefanović-Stanojević T., Milićević N., Hedrih V.(2003). Upitnik dominantne zone konflikata – DOMKO- povezanost sa finansijskim očekivanjima od zanimanja i uspehom na testu znanja.  Saopštenje , 51. Sabor psihologa Srbije, Banja Kovilјača, Knjiga rezimea (str.105). (M64)

  Todorović J. , Stefanović-Stanojević T., Milićević N., Hedrih V. (2003). Upitnik Dominantne zone konflikata – DOMKO – preliminarni rezultati eksplorativne studije. Saopštenje, 51. Sabor psihologa Srbije, Banja Kovilјača, Knjiga rezimea (str.104). (M64)

  Nešić V., Obrenović J., Hedrih V., Milićević N., Todorović J., (2003).Vrednosne orijentacije studenata medicine različitih nivoa intelektualnih sposobnosti, saopštenje , 51. Sabor psihologa Srbije, Banja Kovilјača, Knjiga rezimea (str.103). (M64)

  Nešić V., Milićević N., Hedrih V., Ilić B., (2003). Dimenzije ličnosti i vrednosne orijentacije studenata medicinskog fakulteta. 51. Sabor psihologa Srbije, Banja Kovilјača, Knjiga rezimea (str.103).  (M64)

  Nešić V., Milićević N. i sar. (2003). Aktuelnost istraživanja vrednosnih orijentacija mladih. Saopštenje , 51. Sabor psihologa Srbije, Banja Kovilјača, Knjiga rezimea (str.102). (M64)

  Milićević N. (2003), Profili slikarskih dela u svetlu različitih estetskih procena.  IX naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea.

  Želeskov J., Milićević N.(2003). Estetske procene reprodukcija imepresionizma i eksprersionizma u zavisnosti od ličnosti procenjivača.  IX naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea. (M64)

  Stanković J., Milićević N., Želeskov J., Milićević N. (2003). Subjektivni doživlјaji realističke i apstraktne reprodukcije.  IX naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea. (M64)

  Davidovski J., Spasić I., Čvorović I., Milićević N.(2003). Procena linija različitih karakteristika.  IX naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu . Knjiga rezimea. (M64)

  Spasić I., Davidovski J., Čvorović I.,Milićević N. (2003). Procena različitih formi u odnosu na rod. IX naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea(M64)

  Nešić V., Obrenović J., Ilić B., Todorović J., Milićević N., Stefanović T., Zlatanović Lj., Nedelјković J. (2003). Vrednosni sistem mladih u uslovima tranzicije i razvoj psiholoških savetovališta /projekat 1345 odobren od Ministarstva 2002./ (Valuable system of the young in the condition of transition and the development of Counseling Service) – (Project 1345). (2002) okrugli sto, saopštenja . 51. Sabor psihologa Srbije, Banja Kovilјača, Knjiga rezimea. (str.102). (M64)

  Spasić I., Mitić M., Čvorović I., Nedelјković J., Milićević N.(2002). Asocijativno pridavanje boja pojmovima arhetipskog značenja. VIII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea (str.18). (M64)

  Milićević N., Davidovski J., Mitić M., Spasić I., Čvorović I.(2002). Asocijativno pridavanje boja pojmovima različitog roda.  VIII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Knjiga rezimea, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea  (str.17). (M64)

  Milićević N., Nešić A., Želeskov J., Nedelјković J. (2002).Modusi estetskih dimenzija slika različitih slikarskih pravaca. VIII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea (str.17).  (M64)

  Videnović A., Tomović M., Ristić I., Milićević N (2002). Ispitivanje modusa estetske obrade u glumačkom izrazu na namenski kreiranom audio materijalu. VIII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea (str.16).  (M64)

  Videnović A., Tomović M., Ristić I., Milićević N (2002). Ispitivanje modusa estetske obrade u glumačkom izrazu na namenski kreiranom audio materijalu. VIII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea (str.16).  (M64)

  Milenović M., Milićević N., Petković B. (2002). Karakteristike ličnosti procenjivača i estetske procene muzičkih kompozicija različitih muzičkih pravaca. - VIII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea (str.5).  (M64)

  Davidovski J., Čvorović I., Mitić M., Milićević N. (2001). Razlike među polovima u proceni ženskih likova u slikarstvu koji reprezentuju različite razvojne stadijume anime. VII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Knjiga rezimea.  (M64)

  Milićević N., Mitić M., Davidovski J.(2001).Estetske procene dimenzija H, R i D ženskih likova različitih razvojnih stadijuma anime u slikarstvu.  VII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea.  (M64)

  Milićević N. (2001), Pikasoova Gernika – geneza detalјa bikove glave. VII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea.  (M64)

  Obrenović J., Milićević N., Mladenović D. (2001). Značaj strategije u detekciji dvoznačnih slovnih simbola. VII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea. (M64)

  Mladenović D., Milićević N., Obrenović J.(2001). Razlike u prepoznavanju reči u asocijativnom zadatku pri subliminalnoj percepciji jednog stimulansa. VII naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji. Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea. (M64)

  Milićević N. (2000). Rajh i Frojd – pobuna ili vernost. 48. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Vrnjačka Banja. Knjiga rezimea, str.77.  (M64)

  Milićević N., Pejić B., Videnović A. (2000). Estetske procene H, R i D dimenzija crteža ispitanika sa različitim stepenom zavisnosti-nezavisnosti perceptivnog polјa. VI naučni skup -  Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Knjiga rezimea,(str.38).  (M64)

  Milićević N., Ljubišić B., Milenović M.(2000). Prognostička valјanost baterije testova za selekciju operatora POVR.– Milićević N. (2000). Rajh i Frojd – pobuna ili vernost. 48. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Vrnjačka Banja. Knjiga rezimea (str.77). VI naučni skup - Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Beograd. Knjiga rezimea, (str.1).  (M64)

  Milićević N. (1999). Crtež lјudske figure kao indikator izmenjenosti telesne sheme kod paranoidnih shizofreničara. 47. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Beograd 1999.g. Knjiga rezimea (str.74). (M64)

  Milićević N. (1999).Psihoterapija vida – mit ili stvarnost. 47. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Beograd 1999.g. Knjiga rezimea (str.42).  (M64)

  Ljubišić B., Milićević N., Milenović M., Bjelić D. (1998). Procena uspešnosti selekcije operatora protivoklopnih vođenih raketa (POVR) u VJ.– 46.naučno-stručni skup psihologa Srbije, Aranđelovac. Knjiga rezimea radova.  (M64)

  Milićević N., Velјković V., Cvetković V., Milenović M. (1997). Problem samoudalјenja vojnika iz Vojske Jugoslavije. 45 naučno-stručni skup psihologa Srbije, Tara . Knjiga rezimea (str.97).  (M64)

  Milićević N., Mladenović D. (1997). Primena origamija u radu sa decom bez roditelјskog staranja. X Kongres  psihologa Jugoslavije – Petrovac na moru. Knjiga rezimea radova.  (M64)

  Milićević N. (1997). Osobine ličnosti adolescenata na odsluženju vojnog roka sa autoagresivnim tendencijama.  X Kongres  psihologa Jugoslavije – Petrovac na moru, Knjiga rezimea radova.  (M64)

  Milićević N. (1996). Profil indeks emocija adolescenata – vojnika sa ranijim namernim samopovređivanjima 44.naučno-stručni skup psihologa Srbije Vrnjačka Banja, Knjiga rezimea radova (str.77-78).  (M64)

   

Poslednji put izmenjeno nedelja, 14 jul 2024 20:42