Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.06.2020.

Igor Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.07.1972.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno matematički fakultet, Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Fizika, opšta fizika
 • Godina diplomiranja: 2013
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. I. Petrovic, J. Jeknic-Dugic, M. Arsenijevic, M. Dugic, Dynamical stability of the weakly nonharmonic propeller-shaped planar Brownian rotator, Phys. Rev. E 101, 012105 (2020).


  2. Jasmina Jeknic-Dugic, Igor Petrovic, Momir Arsenijevic, Miroljub Dugic, Dynamical stability of the one-dimensional rigid Brownian rotator: The role of the rotator's spatial size and shape, J. Phys.: Condens. Matter 30,  195304 (2018)


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Igor Petrović, Jasmina Jeknić-Dugić, Тhe first and second moments for the quantum Brownian planar rotator in external harmonic classical field, Facta Universitatis Vol 15, No 2, 2017, pp. 071-079


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  I. Petrovic, J. Jeknic-Dugic, M. Arsenijevic, M. Dugic, On the stability of the quantum Brownian rotator, TINKOS 2019, Belgrade, October 15-16, 2019, pp. 6.

Poslednji put izmenjeno sreda, 23 jun 2021 19:57